Metodika personálního auditu krok po kroku

26.11.2024 - 26.11.2024
variabilní symbol: 24305

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen interním auditorům, personálním manažerům a specialistům i dalším odborníkům, zabývajícím se zvyšováním kvality lidských zdrojů a zdokonalováním personálního řízení organizace, a to v rámci soukromé i veřejné sféry.

CÍL SEMINÁŘE

Seminář se zaměřuje na cíle, metody, organizaci, závěry a doporučení auditu lidských zdrojů, označovaného též jako personální či manažerský audit. Zabývá se tím, kdy tento audity provádět, jak stanovit jeho zadání, na co se při něm zaměřit, jak volit jeho metody a kritéria hodnocení jeho účastníků, jak formulovat, strukturovat a prezentovat jejich závěry a doporučení i jak s jejich závěry dále pracovat.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Cíle a význam personálního a manažerského auditu: na co se personální audit zaměřuje.
  • Důvody a předpoklady pro uskutečnění personálního, resp. manažerského auditu.
  • Spolupráce vnitřních auditorů personalistů a vnějších poradců při personálním auditu.
  • Metody, nástroje, kritéria hodnocení a organizace personálního, resp. manažerského auditu.
  • Práce s nástroji hodnocení manažerů a zaměstnanců v rámci personálního auditu.
  • Vedení strukturovaných rozhovorů s účastníky auditu.
  • Možnosti a meze psychologických metod při provádění personálních auditů.
  • Skupinové metody hodnocení pracovníků při personálním auditu.
  • Práce s výsledky a závěry personálního, resp. manažerského auditu.
  • Ukázky závěrů a doporučení personálního, resp. manažerského auditu.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 14:00

Lektor
doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Cena semináře
Cena člen (webinář): 2 450,- Kč bez DPH (2 965,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)

Přihlásit se