Metodika organizačního auditu krok za krokem

Nový

23.4.2024 - 23.4.2024
variabilní symbol: 24083

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen vnitřním auditorům, personálním manažerům a specialistům, manažerům zabývajícím se plánováním a řízením organizačního rozvoje, firemní strategií, i dalším odborníkům zabývajícím se zdokonalováním vnitřního organizačního uspořádání firem či veřejných institucí, zeštíhlováním organizací, snižováním personálních i dalších nákladů apod.

CÍL SEMINÁŘE

Seminář se zaměřuje na cíle, metody, organizaci, závěry a doporučení organizačních auditů, a jeho hlavní pozornost je věnována podrobnému výkladu jeho metod. Zabývá se tím, kdy a proč tyto audity provádět, jak konkretizovat jejich zadání, na co se při jejich provádění zaměřit, jak a na základě jakých kritérií hodnotit jednotlivé aspekty organizačního uspořádání firmy či veřejné instituce, jak formulovat a prezentovat závěry a doporučení organizačních auditů jak s jejich výsledky dále pracovat.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Význam a cíle organizačního auditu/auditu vnitřního organizačního uspořádání firmy či veřejné instituce.
  • Kritéria organizačního auditu.
  • Písemné podklady pro provádění organizačního auditu.
  • Metody a nástroje organizační auditu: analýza písemných podkladů auditu, písemné a ústní dotazování zaměstnanců organizace.
  • Rozbor horizontální a vertikální struktury organizace a personální systemizace.
  • Snímky pracovního dne.
  • Analýza duplicitních činnosti v organizaci.
  • Analýza pravomocí a odpovědností vedoucích zaměstnanců.
  • Mapování organizačních procesů a navrhování nového průběhu a organizace hlavních, podpůrných a řídících procesů.
  • Doporučení organizačního auditu z krátkodobého i dlouhodobějšího hlediska a jejich ilustrace.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 15:00

Lektor
doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 2 700,- Kč bez DPH (3 267,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 450,- Kč bez DPH (4 175,- Kč s DPH)

Přihlásit se