Metodika ITIL®4 - řízení a správa IT služeb

13.11.2023 - 13.11.2023
variabilní symbol: 23282

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Odborníkům, interním auditorům a specialistům z útvarů/odborů informatiky, které zajímá řízení IT služeb „IT Infrastructure Library“. Může být předpokladem pro systém řízení IT, ale i služeb obecně (zejm. dle nejnovější verze ITIL 4).

CÍL SEMINÁŘE

• Zaměření na správu a řízení IT služeb (ITSM).

• Seznámit účastníky s aktuální verzí metodiky ITIL 4 a návaznostmi na audit a ISO.

• Účastnící se seznámí s principy této metodiky vč. příkladů z praxe.

OBSAH SEMINÁŘE

• Přehled metodického rámce ITIL®
• Novinky – verze ITIL 4, návaznosti na ISO normy a na audit.
• Jaký je rozdíl mezi „Agile“ a „Waterfall“?
• Znáte či plánujete používat / auditovat „Value Stream“?
• Service Value System a jeho komponenty.
• Rozdíly mezi verzemi 2, 3 a nové verze 4.
• Procesní řízení v IT službách a tzv. praktiky (zařazena řada IT procesů).
• Co obnáší moderní (IT) Service Management – výzvy digitální transformace.
• Aktuální certifikační schéma, Axelos, PeopleCert, ITSMf.CZ.
• Příklady z praxe.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Vladimír Krůta, Dipl. Mgmt

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se