Mediace jako nástroj pro vyjednávání

Nový

20.6.2024 - 21.6.2024
variabilní symbol: 24149

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Pro všechny, kteří při své práci řeší konflikty a potřebují je vyřešit tak, aby řešení bylo efektivní s ohledem na čas a výsledek a zároveň bylo možné zachovat korektní profesionální vztahy.

CÍL SEMINÁŘE

Pro všechny, kteří při své práci řeší konflikty a potřebují je vyřešit tak, aby řešení bylo efektivní s ohledem na čas a výsledek a zároveň bylo možné zachovat korektní profesionální vztahy.

Cíl semináře je porozumění zásadám efektivní komunikace, posílit komunikační dovednosti a schopnost tvořit a vyjednávat dohody.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Odlišná řeč účastníků konfliktu.
  • Nebezpečí podceňování emocí v konfliktu.
  • Základní přístupy ke konfliktu.
  • Potřeby a zájmy účastníků konfliktu.
  • Sjednocující řeč v konfliktu – podpora efektivní komunikace.
  • Techniky obracející pozornost na věcné řešení problému.
  • Principy úspěšného vyjednávání.
  • SMART, Batna, Watna.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Mgr. Jitka Zelenková

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 5 800,- Kč bez DPH (7 018,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 7 300,- Kč bez DPH (8 833,- Kč s DPH)

Přihlásit se