Management rizik v podnikové praxi - jak mít rizika pod kontrolou

11.3.2024 - 11.3.2024
variabilní symbol: 24033

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Auditory, manažery na všech pozicích a všechny ostatní pracovníky, kteří se v podnicích zabývají zvládáním podnikových rizik (procesních, personálních, projektových, bezpečnostních, informačních, zdravotních atd.) a zvyšováním výkonnosti podniku; konzultanti, koučové, poradenské, auditorské a školicí firmy, pojišťovny.

CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky s prakticky využitelnými postupy a nástroji, jak metodicky a proaktivně odhalovat nedostatky a slabá místa (zdroje rizik), která mohou způsobovat nežádoucí události, časové ztráty, zhoršovat ekonomické výsledky, konkurenceschopnost, produktivitu, bezpečnost, důvěru zákazníků, kvalitu produkce atd. Aby následně mohla být naplánována a realizována potřebná preventivní opatření a zlepšovány schopnosti a motivace zaměstnanců pro hledání a prevenci rizik.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Proč má být v každém podniku zaveden systém managementu rizik?
  • Nejčastější chyby podnikových managementů a jejich důsledky.
  • Princip a postupy strategického, procesního a změnového managementu rizik.
  • Prakticky využitelné metody a postupy hledání a zvládání rizik, klasifikace jejich závažnosti a naléhavosti potřebných opatření.
  • Procvičování na příkladech z praxe (brainstorming, brainwriting, diskuze, využití škálových dotazníků apod.).
  • Klíčový význam lidských zdrojů a spolehlivosti lidského činitele – leadership, komunikace, vedení týmů, prevence selhání, motivace, pracovní podmínky, time management, prevence stresů, konfliktů atd.
  • Rizikologické myšlení – jakým běžně se vyskytujícím škodlivým tendencím, postojům, návykům je třeba se vyhýbat.
  • Kauzální analýzy příčin, jako předpoklad rizikových auditů (identifikace kořenových příčin, klasifikace závažnosti, šetření nehod, monitorování skoronehod atd.).
  • Informační a znalostní rizika.
  • Změnový management – změny jako zdroje rizik, proč se lidé často změnám brání, vedení lidí a týmů při změnách, proaktivní identifikace Kritických faktorů úspěchu.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Jiří Kruliš, PhDr.

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)
Cena člen (webinář): 2 900,- Kč bez DPH (3 509,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 700,- Kč bez DPH (4 477,- Kč s DPH)

Přihlásit se