Krizové plánování a řízení IT kontinuity (Service Continuity, Disaster Recovery Planning )

25.9.2023 - 25.9.2023
variabilní symbol: 23224

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Odborníkům, interním auditorům, manažerům a specialistům, které zajímá Krizové plánování a Řízení kontinuity činností IT organizace.

CÍL SEMINÁŘE

• Seznámit účastníky s důležitými aspekty krizového plánování IT služeb.

• Objasnit hlavní činnosti, postupy a metody.

• Propojit s řízením rizik.

• Vysvětlit souvislosti Řízení kontinuity činností IT vs. organizace.

• Diskutovat tuto problematiku nad konkrétními příklady z praxe.

OBSAH SEMINÁŘE

• Řízení kontinuity činností organizace a krizové plánování.
• Popis činností procesu, postup, potřebné metody.
• Vyhodnocení dopadů výpadku (Business Impact Analysis).
• Řízení a analýza rizik (vč. cvičení pro účastníky).
• Návaznosti „Business“ vs. „IT“ Service Continuity Management procesu.
• Součástí semináře je diskuse v dané problematice.
• Četné příklady z praxe.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Vladimír Krůta, Dipl. Mgmt

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se