Krizové plánování a řízení IT kontinuity (Service Continuity, Disaster Recovery Planning)

25.11.2024 - 25.11.2024
variabilní symbol: 24303

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Odborníkům, interním auditorům, manažerům a specialistům, které zajímá Krizové plánování a Řízení kontinuity činností IT organizace.

CÍL SEMINÁŘE

• Seznámit účastníky s důležitými aspekty krizového plánování a kontinuity IT služeb.

• Objasnit hlavní činnosti, postupy a metody.

• Propojit s řízením rizik.

• Vysvětlit souvislosti Řízení kontinuity činností IT vs. organizace.

• Diskutovat tuto problematiku nad konkrétními příklady z praxe.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Řízení kontinuity činností organizace a krizové plánování.
  • Popis činností procesu, postup, potřebné metody.
  • Vyhodnocení dopadů výpadku (Business Impact Analysis).
  • Řízení a analýza rizik (vč. cvičení pro účastníky).
  • Návaznosti „Business“ vs. „IT“ Service Continuity Management procesu.
  • Součástí semináře je diskuse v dané problematice.
  • Četné příklady z praxe.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Vladimír Krůta, Dipl. Mgmt

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se