KONTROLA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Nový

11.12.2023 - 11.12.2023
variabilní symbol: 23327

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Pro pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, kteří vykonávají veřejnosprávní kontroly jimi zřízených organizací, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace.

CÍL SEMINÁŘE

Seznámení s procesy veřejnosprávní kontroly (zahájení, průběh, seznámení s výsledky, vypořádání námitek proti protokolu, ukončení kontroly), plánování kontrol, seznamování s výsledky zřizovatele, porušení rozpočtové kázně.

OBSAH SEMINÁŘE

• Plánování kontrol, seznamování s výsledky zřizovatele, porušení rozpočtové kázně.
• Proces veřejnosprávní kontroly (zahájení, průběh, seznámení s výsledky, vypořádání námitek proti protokolu, ukončení kontroly).
• Kontrola činnosti příspěvkové organizace:
- ustanovení zřizovací listiny a jejich dodatků,
- smluvní vztahy, přijaté dary,
- hospodářská činnost, účetnictví, objednávky, faktury,
- pokladní a bankovní doklady,
- zákonné fondy,
- majetek organizace a inventarizace,
- personální záležitosti, pracovní cesty.

ROZVRH SEMINÁŘE

10:00 - 15:00

Lektor
Ing. Květa Balgová

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 2 450,- Kč bez DPH (2 965,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena člen (prezenčně): 2 650,- Kč bez DPH (3 207,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 300,- Kč bez DPH (3 993,- Kč s DPH)

Přihlásit se