Kontrola na místě – významná součást finanční kontroly

2.12.2024 - 2.12.2024
variabilní symbol: 24314

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Pro interní auditory, pracovníky kontrolních útvarů a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace a rovněž pro pracovníky metodický útvarů, kteří jsou odpovědní za nastavování systémů finanční kontroly v organizaci.

CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky kurzu s praktickými poznatky z vykonávání veřejnosprávních kontrol na místě (od stolu) podle aktuálních požadavků na vzorkování, vyhodnocování operací dle identifikovaných nedostatků a přijímání souvisejících opatření k nápravě.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Kontrola na místě – požadavky, podněty, omezení, úskalí, rizika provádění VSK.
  • Harmonizace kontrol na místě – časové a věcné hledisko předmětu VSK.
  • Vzorkování operací ve vztahu k plánování kontrol na místě a rovněž k samotnému rozsahu ověřování u kontrolované osoby.
  • Prověřování rizik a identifikování nedostatků v průběhu VSK.
  • Ukládání opatření k nápravě – souvislost s ověřováním nastavení systému finanční kontroly.
  • Vyhodnocování plnění opatření k nápravě a zpětná vazba kontrolorům.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 14:00

Lektor
Ing. Jan Roubínek

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 2 650,- Kč bez DPH (3 207,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 300,- Kč bez DPH (3 993,- Kč s DPH)
Cena člen (webinář): 2 450,- Kč bez DPH (2 965,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)

Přihlásit se