Kontrola hospodaření orgánů veřejné správy

Aktualizováno

27.2.2024 - 27.2.2024
variabilní symbol: 24016

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Pro kontrolory, interní auditory, pracovníky finančních, majetkových a dalších útvarů v orgánech veřejné správy.

CÍL SEMINÁŘE

Předání praktických zkušeností z dlouholetého výkonu kontroly. Informace o aktuálních změnách v právní úpravě.

OBSAH SEMINÁŘE

Kurz seznamuje s platnou právní úpravou a postupem zjišťování, zda jsou finanční a majetkové operace v souladu s právními předpisy.

  • Jak rozumět právním předpisům (pojmy v zákonech a výkladech právních předpisů).
  • Kontrola hospodaření s majetkem státu, obcí, krajů, příspěvkových organizací a dalších subjektů.
  • Kontrola příjmů, pohledávek, vymáhání dluhů a úroky z prodlení.
  • Kontrola účelnosti výdajů v souladu se stanovenými úkoly orgánu veřejné správy.
  • Zhodnocení vnitřního kontrolního systému.
  • Příklady nedostatků zjišťovaných v hospodaření orgánů veřejné správy a u příjemců dotací.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 14:00

Lektor
Ing. Miroslava Pýchová

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 2 650,- Kč bez DPH (3 207,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 300,- Kč bez DPH (3 993,- Kč s DPH)
Cena člen (webinář): 2 450,- Kč bez DPH (2 965,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)

Přihlásit se