Konflikty jako příležitost

26.11.2024 - 26.11.2024
variabilní symbol: 24304

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Pro všechny jednající a spolupracující s lidmi.

CÍL SEMINÁŘE

Přiblížit účastníkům, to že i konflikt má své zákonitosti, jejichž znalost jim pomůže nejen konfliktům předcházet, ale především do nich vstupovat tam, kde je to přínosné a žádoucí.

OBSAH SEMINÁŘE

Konflikty a nedorozumění, jak vznikají.

  • Co je to konflikt a jaké jsou jeho druhy.
  • Proč je lidský mozek od své podstaty náchylný k neobjektivitě a konfliktům.
  • Co jsou to kognitivní zkreslení a jaký mají vliv na nás a naše jednání.
  • Fixní a růstové myšlení a jak sto souvisí se schopností zvládat obtížné situace.

Pozitivní aspekt konfliktu.

  • Jak konflikt řešit.
  • Jak nepadat do hry na oběť a pachatele.
  • Vědomé řízení neverbálních signálů jako zdroj síly.
  • Jak zlepšit svoji argumentaci a jak se bavit s lidmi s opačným názorem?

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Mgr. Alena Jáchimová

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se