Konflikty jako příležitost

21.11.2023 - 21.11.2023
variabilní symbol: 23293

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Pro všechny jednající a spolupracující s lidmi.

CÍL SEMINÁŘE

Přiblížit účastníkům, to že i konflikt má své zákonitosti, jejichž znalost jim pomůže nejen konfliktům předcházet, ale především do nich vstupovat tam, kde je to přínosné a žádoucí.

OBSAH SEMINÁŘE

Konflikty a nedorozumění, jak vznikají.
• Co je to konflikt a jaké jsou jeho druhy.
• Proč je lidský mozek od své podstaty náchylný k neobjektivitě a konfliktům.
• Co jsou to kognitivní zkreslení a jaký mají vliv na nás a naše jednání.
• Fixní a růstové myšlení a jak sto souvisí se schopností zvládat obtížné situace.

Pozitivní aspekt konfliktu.
• Jak konflikt řešit.
• Jak nepadat do hry na oběť a pachatele.
• Vědomé řízení neverbálních signálů jako zdroj síly.
• Jak zlepšit svoji argumentaci a jak se bavit s lidmi s opačným názorem?

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Mgr. Alena Jáchimová

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se