Komunikační kruh interního auditu

14.11.2024 - 14.11.2024
variabilní symbol: 24287

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Pro všechny, kteří si uvědomují nebo naopak neuvědomují, že pro dosažení cíle interního auditu je důležitá efektivní komunikace všech zainteresovaných stran. Zejména pro interní auditory a vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy.

CÍL SEMINÁŘE

Seminář účastníky seznámí s důležitostí úlohy komunikace v celém procesu interního auditu.

Pomocí grafického znázornění komunikačního kruhu budou představeny jednotlivé fáze komunikace zainteresovaných stran na interním auditu (od projednávání plánu interního auditu po získání zpětné vazby od auditovaného subjektu nebo představení auditní zprávy vedení organizace).

OBSAH SEMINÁŘE

  • Zjištění úlohy komunikace v procesu interního auditu.
  • Specifika komunikace v rámci interního auditu.
  • Způsoby a formy komunikace vhodné pro auditní proces.
  • Účel a způsob nastavení komunikačního kruhu v organizaci.
  • Jednotlivé kroky komunikačního kruhu: východiska pro sestavení plánu interního auditu, oznámení o zahájení interního auditu, průběžné informování auditovaného subjektu o průběhu a činnosti auditu, projednání návrhu auditní zprávy, vypořádání připomínek auditovaného subjektu, projednání auditní zprávy (získání auditovaných pro změnu) a představení auditní zprávy vedení organizace, dále sledování plnění doporučených opatření, vedení centrální evidence zjištěných nedostatků a metodická a konzultační činnost.
  • Zabezpečení zpětné vazby od auditovaného subjektu.
  • Shrnutí faktorů působících na zvládnutí komunikace uvnitř organizace tak, aby byly splněny cíle interního auditu.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 14:00

Lektor
Mgr. Andrea Navrkalová

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 2 650,- Kč bez DPH (3 207,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 300,- Kč bez DPH (3 993,- Kč s DPH)
Cena člen (webinář): 2 450,- Kč bez DPH (2 965,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)

Přihlásit se