Komunikace auditních výsledků – zpráva

4.10.2024 - 4.10.2024
variabilní symbol: 24229

ÚROVEŇ

Pro začátečníky.

URČENO PRO

Začínající interní auditoři v privátním sektoru a organizacích veřejné zprávy, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.

CÍL SEMINÁŘE

Metodicky popsat tvorbu a formy komunikace auditních výsledků jak z pohledu Standardů, tak i dobré praxe.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Auditní zpráva z pohledu Standardů.
  • Logická struktura a vazby na ostatní procesní kroky v interním auditu.
  • Strukturální a logická úskalí.
  • Metodická doporučení.

Pozn. Kurz je realizován v rámci Akademie interního auditu.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 12:00

Lektor
Ing. Martin Dohnal

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 2 200,- Kč bez DPH (2 662,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 2 750,- Kč bez DPH (3 328,- Kč s DPH)

Přihlásit se