Komunikace auditních výsledků – zpráva

Nový

20.10.2023 - 20.10.2023
variabilní symbol: 23262

ÚROVEŇ

Pro začátečníky.

URČENO PRO

Začínající interní auditoři v privátním sektoru a organizacích veřejné zprávy, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.

CÍL SEMINÁŘE

Metodicky popsat tvorbu a formy komunikace auditních výsledků jak z pohledu Standardů, tak i dobré praxe.

OBSAH SEMINÁŘE

• Auditní zpráva z pohledu Standardů.
• Logická struktura a vazby na ostatní procesní kroky v interním auditu.
• Strukturální a logická úskalí.
• Metodická doporučení.

Pozn. Kurz je realizován v rámci Akademie interního auditu.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 12:00

Lektor
Ing. Martin Dohnal

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 2 200,- Kč bez DPH (2 662,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 2 750,- Kč bez DPH (3 328,- Kč s DPH)

Přihlásit se