Komplexní řízení rizik od A do Z

5.3.2024 - 5.3.2024
variabilní symbol: 24024

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Vedoucí pracovníci / interní auditoři / manažeři / koordinátoři / vlastníci / analytici rizik a zájemci z podniků i veřejné správy potřebující koncentrovaný přehled moderní praxe řízení rizik s řadou praktických příkladů.

CÍL SEMINÁŘE

Podat ucelený přehled současné praxe komplexního řízení rizik, tj. celý rámec řízení rizik. Uvést praktické ukázky a případové studie úspěšné praxe řízení rizik jak v podnicích, tak ve veřejné správě. Předat dlouhodobé zkušenosti z mnoha úspěšných projektů z oblasti řízení rizik (analýza, návrh, implementace a audit systému řízení rizik).

OBSAH SEMINÁŘE

 • Základní pojmy, historie vzniku, podněty, přínosy a požadavky (např. zákonné).
 • Komplexní přístup k řízení rizik a jeho součásti.
 • Současné standardy nejlepší praxe řízení rizik, terminologie, klasifikace.
 • Strategie, principy a politika řízení rizik v podnicích a veřejné správě.
 • Organizace řízení rizik a její praktická realizace, styčné body a spolupráce s IA.
 • Cyklický průběh a fáze (postupy) řízení rizik, hlavní procesy a činnosti.
 • Identifikace rizik v praxi (zdroje, postup, techniky). Katalog rizik. Praktický příklad.
 • Analýza rizik a jejich faktorů (zdrojů, příčin atd.), závislost rizik.
 • Hodnocení a měření významnosti rizik (kritéria, stupnice, základní metody).
 • Mapa rizik a její sestavení. Příklad mapování rizik – podnik / veřejná správa.
 • Taktiky a postupy zvládání (zajišťování) rizik, návrh a realizace opatření.
 • Monitorování a vykazování, výkazy, postupy a evidence, funkce včasného varování, časový průběh cyklu řízení rizik – příklad souhrnného výkazu z praxe.
 • Řízení specifických rizik a jejich integrace.
 • Přehled IT podpory a softwaru, zálohování a přístup, praktické ukázky.
 • Dokumentace o řízení rizik (směrnice, manuály, jednací řády atd.).
 • Komunikace o řízení rizik, plán komunikace (příklad z praxe), vzdělávání.
 • Kultura řízení rizik v organizaci a její rozvoj, potlačení „rizikového“ chování.
 • Doporučený postup pro dosažení špičkové úrovně řízení rizik.
 • Audit a hodnocení dosažené úrovně komplexního řízení rizik – ukázka z praxe.
 • Praktické zkušenosti z realizovaných projektů – klíčové faktory úspěchu a hlavní překážky implementace, časté mýty a bludy o rizicích.
 • Doplňkové aktuální informace ke komplexnímu řízení rizik.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc., MBA

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 2 900,- Kč bez DPH (3 509,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 700,- Kč bez DPH (4 477,- Kč s DPH)

Přihlásit se