Kompetence auditora k přípravě interview, jeho vedení a zpracování záznamů

27.9.2024 - 27.9.2024
variabilní symbol: 24223

ÚROVEŇ

Pro interní auditory s menšími zkušenostmi.

URČENO PRO

Interní auditory s menšími zkušenostmi.

CÍL SEMINÁŘE

Formou interaktivního semináře si účastníci prohloubí své znalosti v oblasti získávání a hodnocení informací potřebných k provedení auditu. Zkušený lektor jim předá podněty ze své práce, které jim pomohou s přípravou a vedením auditorských rozhovorů. V rámci jednotlivých témat upozorní na silné a slabé stránky auditorského přístupu, doporučí jim techniky, které jim pomohou při komunikaci s auditovanými. Zmíní se jak na záznamy verbálně předávaných informací, jejich následné analýzy a popsání hypotéz vedoucích k formulaci zjištění a doporučení IA.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Kompetence interního auditora.
  • Auditorské interview v rámci auditního procesu.
  • Příprava auditních dotazníků.
  • Vedení auditorského interview.
  • Záznam z auditorského interview, formulace zjištění.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 13:00

Lektor
Ing. Rodan Svoboda, CIA

Cena semináře
Cena člen (webinář): 2 200,- Kč bez DPH (2 662,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 2 800,- Kč bez DPH (3 388,- Kč s DPH)

Přihlásit se