Jak zvládat požadavky standardu 1300 na interní hodnocení kvality interního auditu

29.11.2023 - 29.11.2023
variabilní symbol: 23306

ÚROVEŇ

Pro pokročilé interní auditory.

URČENO PRO

Vedoucí interního auditu, senior auditory.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je seznámit manažery IA se způsobem zajištění průběžného interního hodnocení kvality výkonu činnosti interního auditu a s prováděním tzv. „auditu auditu“ formou sebehodnocení souladu se Standardy, efektivnosti práce auditorů vzhledem k poskytování přidané hodnoty IA. Lektor využije jak východiska z výstupů Manuálu k jednotnému postupu pro hodnocení kvality auditní činnosti v orgánech VS, tak praktické zkušenosti s externí validací prováděných sebehodnocení. Účastníci se seznámí s postupem, šablonami a obvyklými nedostatky z praxe.

OBSAH SEMINÁŘE

• Požadavky standardu 1300 a jejich zapracování do Statutu, manuálu IA a programu pro zabezpečení a zvyšování kvality IA, úprava supervize a sebehodnocení kvality IA.
• Audit trail supervize s využíváním kontrolních checklistů, opatření a reporting.
• Dotazníky pro sebehodnocení, identifikace odchylek, dokumentace závěrů, příprava a realizace interview se zákazníky auditu, reporting hodnocení, akční plány přijatých opatření a sledování jejich plnění.
• Externí validace sebehodnocení, impuls pro rozvoj IA.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Rodan Svoboda

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 2 900,- Kč bez DPH (3 509,- Kč s DPH)
CCena nečlen (webinář): 3 700,- Kč bez DPH (4 477,- Kč s DPH)

Přihlásit se