Jak se má auditor připravit na audit systému řízení kvality dle ISO 9001

Nový

11.6.2024 - 11.6.2024
variabilní symbol: 24139

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditoři v organizacích s implementací ISO 9001.

CÍL SEMINÁŘE

Implementovaný QMS (systém řízení kvality dle ISO 9001) podléhá každoročnímu externímu dohledovému přezkoumání. Jedním z požadavků, který musí organizace pro toto hodnocení předložit, je i provedený interní audit kvality. Přestože to nespadá do působnosti auditů řídicího a kontrolního systému dle standardů IIA, zpravidla ho interní auditoři vykonávají. Lektoři se zkušenostmi s nastavováním a hodnocením QMS, ABMS, ESMS, ISMS a PIMS dle příslušných ISO norem ukáží účastníkům, jak se připravit na provádění auditů QMS, jak přitom postupovat a jak o provedeném auditu reportovat.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Využití systému řízení kvality v organizaci, odpovědnosti, zásady a dokumentace.
  • Požadavky na auditory ověřující interně QMS před dohledovým přezkoumáním.
  • Plán a program auditu QMS, průběh auditu QMS s využitím hodnotícího checklistu, interview a testování.
  • Sestavení zprávy z auditu QMS, práce s opatřeními.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Luděk Gulázsi
Ing. Rodan Svoboda, CIA

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se