Jak přistoupit k auditu vyhlášky č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti a co se změní s příchodem nového zákona o kybernetické bezpečnosti

Nový

9.4.2024 - 9.4.2024
variabilní symbol: 24070

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Soukromý i státní sektor - interní audity, manažery kybernetické bezpečnosti, ISMS specialisté a další vedoucí pracovníky v organizacích, kteří se s problematikou chtějí seznámit.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem je seznámit účastníky s možným přístupem k auditu dle požadavků vyhlášky o kybernetické bezpečnosti (VKB) a s jednotlivými bezpečnostními opatření dle VKB. Dále získat informace o aktuálních změnách s příchodem nového zákona o kybernetické bezpečnosti, a tedy mít možnost se na tyto změny lépe připravit.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Úvod do problematiky auditu v oblasti kybernetické bezpečnosti.
  • Jaké jsou požadavky na bezpečnostní opatření dle vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti (VKB) a jak je auditovat.
  • Nejčastější problémy při implementaci požadavků VKB.
  • Předpokládané změny z pohledu interního auditu s příchodem nového zákona o kybernetické bezpečnosti.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Pavla Jelečková

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se