Jak postupovat při kontrole u příjemce dotací

22.10.2024 - 22.10.2024
variabilní symbol: 24258

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Kurz je určen pro pracovníky, kteří provádějí kontroly u různých typů příjemců dotací. Zúčastnit se mohou také kontrolovaní příjemci dotací.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem kurzu je předání praktických zkušeností z dlouholetého výkonu kontroly na místě, příklady zjišťovaných nedostatků.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Příprava na kontrolu.
  • Co je nutno vědět o příjemcích dotací a návratných finančních výpomocí – spolky, pobočné spolky, nadace, obecně prospěšné společnosti, obchodní korporace aj. právnické osoby (statutární orgán, prokázání právní osobnosti, zápisy do veřejných rejstříků), změny na základě občanského zákoníku a dalších zákonů.
  • Jak jednat s kontrolovanými.
  • Vyžádané dokumenty ke kontrole.
  • Příklady konkrétního postupu kontroly.
  • Porušení rozpočtové kázně a další zjišťované nedostatky.
  • Příklad struktury protokolu o kontrole a formulací.
  • Dotazníky k auditu systému veřejnosprávní kontroly.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 14:00

Lektor
Ing. Miroslava Pýchová

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 2 650,- Kč bez DPH (3 207,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 300,- Kč bez DPH (3 993,- Kč s DPH)
Cena člen (webinář): 2 450,- Kč bez DPH (2 965,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)

Přihlásit se