Jak posílit svou schopnost uvažovat kriticky a nezávisle

Nový

8.12.2023 - 8.12.2023
variabilní symbol: 23326

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen všem, kteří se chtějí si chtějí zdokonalit svou schopnost uvažovat kriticky, samostatně a nezávisle, nepodléhat logickým, komunikačním, rétorickým či argumentačním klamům a manipulacím, které ostatní, ať již úmyslně či neúmyslně, kolem sebe šíří či jak tyto sklony včas rozpoznat.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem kurzu je seznámit se s hlavními zásadami, předpoklady a metodami kritického uvažování i s nejčastějšími typy argumentačních „faulů“, snažících se naše kritické či samostatné uvažování omezit. Pozornost je věnována i důvěryhodnosti mluvčího a způsobům, jak rozpoznat odborníky a šarlatány.

OBSAH SEMINÁŘE

• Proč je kritické uvažování důležité a proč může být neschopnost kriticky uvažovat drahá?
• Jaké zvyklosti nám k rozvoji kritického uvažování napomohou?
• Čemu při kritickém uvažování věnovat pozornost.
• Jak nezaměňovat fakta a názory.
• Jak rozpoznat logické chyby a rétorické triky druhých.
• Jak pracovat s „myšlenkovými břitvami“.
• Jak získat schopnost uvažovat nezávisle na druzích a neřídit se při své rozhodování názory skupiny nebo dokonce davu.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 14:00

Lektor
doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 2 450,- Kč bez DPH (2 965,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)

Přihlásit se