Jak na organizační kulturu

14.11.2024 - 14.11.2024
variabilní symbol: 24289

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen manažerům, interním auditorům i personalistům zabývajících se tvorbou firemní kultury v kontextu podnikové strategie, stanovením cílů personálního řízení a personálních podmínek své organizace i celkovým zdokonalováním účinnosti a profesionality personálního managementu. Je určen i pro interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace apod.

CÍL SEMINÁŘE

Kurz se zaměřuje na význam, tvorbu a změny organizační kultury včetně nástrojů jejího formování. Vysvětluje význam organizační kultury uvnitř organizace i navenek, hlavní projevy a typy organizačních kultur i to, jak organizační kultura působí jako nástroj řízení lidí. Součástí semináře je vysvětlení vztahu mezi organizační kulturou a personální politikou organizace.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Co je (a co není) organizační kultura, proč je organizační kultura důležitá.
  • V jakých hlavních oblastech se organizační kultura projevuje, jak rozpoznat kulturu své organizace.
  • Význam organizační kultury jako nástroje řízení.
  • Jaké jsou hlavní odlišnosti organizačních kultur: typologie organizačních kultur.
  • Jaké okolnosti organizační kulturu utváří a proč.
  • Nástroje tvorby a změn organizační kultury.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 15:00

Lektor
doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Cena semináře
Cena člen (webinář): 2 700,- Kč bez DPH (3 267,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 450,- Kč bez DPH (4 175,- Kč s DPH)

Přihlásit se