Jak by se měl interní auditor zapojovat do řízení operačních rizik

16.11.2023 - 16.11.2023
variabilní symbol: 23288

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Praktikující interní auditory.

CÍL SEMINÁŘE

V rámci semináře vymezí lektor úlohu IA při řízení rizik v organizaci. Popíše role, aby nedošlo k narušení nezávislosti pro případné objektivní hodnocení auditem. V případě, že s IA zapojí do identifikace, měření a hodnocení operačních rizik organizace, vysvětlí možné přístupy, ve kterých zohlednění rámce COSO ERM, COSO IC a obecné zásady vyplývajících z metodiky IIA. Ukáže přístupy pro řízení operačních rizik, formalizaci postupu ve vnitřních předpisech s využitím varianty decentralizovaného risk managementu bez vytvoření samostatného útvaru. Na praktickém příkladu budou předvedeny využitelné šablony a probrán vzorový seznam rizik. Díky praktickým zkušenostem lektora z menších a středních organizací bude účastníkům naznačen možný přístup k hodnocení řízení operačních rizik.

OBSAH SEMINÁŘE

• Interní audit a řízení rizik v rámci řídicího a kontrolního systému.
• Zásady řízení rizik, standardní proces řízení operačních rizik.
• Identifikace / katalog / karty rizik / hodnocení / mapa rizik / akční plány k řízení rizik.
• Audit řízení rizik / audit ŘKS pokrývající operační rizika.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Rodan Svoboda, CIA

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 2 900,- Kč bez DPH (3 509,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 700,- Kč bez DPH (4 477,- Kč s DPH)
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se