IT audit v kostce

21.10.2024 - 21.10.2024
variabilní symbol: 24254

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace, které se zabývají činností ICT auditu nebo plánují obdobný útvar zřizovat.

CÍL SEMINÁŘE

Předat účastníkům kurzu souhrnné znalosti a dovednosti potřebné pro vznik a etablování útvaru ICT auditu v organizaci vč. jednotlivých příkladů procesní implementace.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Potřebuje Vaše organizace vlastní útvar ICT auditu? (Prověření ICT procesů, vazba na řízení rizik).
  • Kde brát ICT auditory a nekrást? (Je lepší IT proškolit z auditu či auditora z ICT?)
  • Co vše může ICT audit pokrýt? (Rozsah činností).
  • Auditování ICT (jednotlivé typy auditů v kostce – licenční čistota, zálohování, strategie ICT apod.).
  • Audit KB (formy zajištění, přístupy auditního týmu, zkušenosti z kontroly NÚKIB).
  • Garance ICT procesů útvaru interního auditu (vlastní IS, metodické dokumenty pro non-IT auditory apod.).
  • Vhodné průřezové audity (GDPR, ochrana utajovaných informací, whistleblowing apod.).

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 14:00

Lektor
Ing. Přemysl Šrámek, Ph.D., CISA

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 2 650,- Kč bez DPH (3 207,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 300,- Kč bez DPH (3 993,- Kč s DPH)
Cena člen (webinář): 2 450,- Kč bez DPH (2 965,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)

Přihlásit se