ISO normy s významem pro vnitřní kontrolní systém a funkci compliance

23.10.2024 - 23.10.2024
variabilní symbol: 24259

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory, kontrolory, Compliance Officers, členy orgánů obchodních společností, jakož i vedoucí a odborné pracovníky v organizacích.

CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky s právními a compliance aspekty a souvislostmi vnitřního oznamovacího systému (VKS), a to ve vazbě na normy ISO ze skupiny „Governance and Ethics“ (zejména ISO 37301 a ISO 37002), jakož i další využitelné ISO normy (informační bezpečnost aj.). Nedílnou součástí zaměření semináře je i seznámení účastníků s požadavky ISO na správu a řízení organizací, compliance management systém, whistleblowing a interní investigaci, jakož i praktické tipy na prohlubování funkce compliance v rámci VKS.

OBSAH SEMINÁŘE

 • Vybrané právní souvislosti úlohy a funkce vnitřního kontrolního systému (VKS).
 • Vnitřní kontrolní systém a funkce compliance.
 • Compliance management systém (CMS) a jeho propojení s vnitřním kontrolním systémem organizace.
 • Standardizace a certifikace CMS.
 • ISO 37301:2021 a jeho požadavky.
 • ISO 37000:2021 a jeho požadavky.
 • ISO 37002:2021 a jeho požadavky.
 • ISO/TS 37008:2023 a jeho požadavky.
 • ISO normy v oblasti informační bezpečnosti a další využitelné skupiny standardů ISO.
 • Význam interní řídící dokumentace a interních směrnic.
 • Praktické tipy na vzájemné propojení governance, compliance a vnitřního kontrolního systému organizace.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 13:00

Lektor
JUDr. Pavel Koukal

Cena semináře
Cena člen (webinář): 2 200,- Kč bez DPH (2 662,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 2 800,- Kč bez DPH (3 388,- Kč s DPH)

Přihlásit se