IPPF Novinky

Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu / NOVINKY

ZÁZNAM Z DUBNOVÉHO FÓRA PRO INTERNÍ AUDITORY - Co nás čeká v nových Standardech interního auditu?

Záznam ze Dubnového Fóra pro interní auditory na téma - Co nás čeká v nových Standardech interního auditu?, které se uskutečnilo online 5. dubna 2023 s paní Ing. Janou Báčovou, CIA, JE K DISPOZICI: ZDE.


 

The IIA vydal novou Doplňkovou směrnici z řady GTAG:

Auditing Network and Communication Management

Je dostupná v anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE.


The IIA vydal novou Doplňkovou směrnici:

 • Integrated Approaches to Internal Auditing

Je dostupná v anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF (Obecná praktická pomůcka) pro členy ČIIA - ZDE.The IIA vydal novou Doplňkovou směrnici:

 • Auditing Liquidity Risk Management for Banks - Praktická pomůcka pro sektor finančních služeb

Je dostupná v anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE.The IIA vydal nové Doplňkové směrnice:

 • Internal Audit and Fraud, 2nd Edition - Obecná praktická pomůcka
 • Auditing Capital Adequacy and Stress Testing for Banks, 2nd Edition - Praktická pomůcka pro sektor finančních služeb
 • Building an Effective Internal Audit Activity in the Public Sector - Praktická pomůcka pro veřejný sektor
 • Auditing Cyber Incident Response and Recovery - Globální technologická auditní pomůcka (GTAG)
 • Auditing Cybersecurity Operations: Prevention and Detection - Globální technologická auditní pomůcka (GTAG)

Jsou dostupné v anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE.The IIA vydal novou Doplňkovou směrnici z řady GTAG:

Auditing Mobile Computing

Je dostupná v anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE.The IIA vydal nové Doplňkové směrnice:

 • Auditing Procurement in the Public Sector - Praktická pomůcka pro veřejný sektor
 • Auditing Business Applications (Nahrazuje GTAG 8 a 14) - Globální technologickou auditní pomůcku (GTAG)

Jsou dostupné v anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE.


 

The IIA vydal novou Doplňkovou směrnici z řady GTAG:

Auditing Identity and Access Management

Je dostupná v anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE.


 

The IIA vydal novou Doplňkovou směrnici:

 • Audititng Market Risk in Financial Institutions - Praktická pomůcka pro sektor finančních služeb

Je dostupná v anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE.


 

The IIA vydal novou Doplňkovou směrnici:

 • Auditing Conduct Risk - Praktická pomůcka pro sektor finančních služeb

Je dostupná v anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE.


 

The IIA vydal nové Doplňkové směrnici z řady GTAG:

IT Essentials for Internal Auditors​
IT Change Management: Critical for Organizational Success, 3rd Edition (dříve GTAG 2)

Je dostupná v anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE.


The IIA vydal novou Doplňkovou směrnici:

 • Developing a Risk-based Internal Audit Plan - Obecná praktická pomůcka

Je dostupná v anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE.


 

The IIA vydal novou Doplňkovou směrnici:

 • Auditing Credit Risk Mangement - Praktická pomůcka pro sektor finančních služeb

Jsou dostupné v anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE.


The IIA vydal nové Doplňkové směrnice:

 • Auditing Culture - Obecná praktická pomůcka
 • Unique Aspects of Internal Auditing in the Public Sector - Praktická pomůcka pro veřejný sektor

Jsou dostupné v anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE.


Prováděcí směrnice k zásadám Etického kodexu v češtině!

Český institut interních auditorů přeložil do českého jazyka Prováděcí směrnice k zásadám Etického kodexu:

1. Integrita
2. Objektivita
3. Důvěrnost
4. Kompetentnost

Jsou dostupné v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE.


The IIA vydal nové Doplňkové směrnice:

 • Demonstrating the Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing - Obecná praktická pomůcka
 • Foundations of Internal Auditing in Financial Services Firms - Praktická pomůcka pro sektor finančních služeb

Jsou dostupné v anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE.


The IIA vydal novou Doplňkovou směrnici - Obecnou praktickou pomůcku:

Assessing the Risk Management Process

Je dostupná v anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE.


The IIA vydal nové Prováděcí směrnice k zásadám Etického kodexu:

1. Integrita
2. Objektivita
3. Důvěrnost
4. Kompetentnost

Jsou dostupné v anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE. Český překlad zajišťujeme.


The IIA vydal novou Doplňkovou směrnici z řady GTAG:

Auditing Insider Threat Programs

Je dostupná v anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE.


The IIA vydal novou Doplňkovou směrnici pro sektor finančních služeb:

Auditing Capital Adequacy and Stress Testing for Banks

Je dostupná v anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE.


 

The IIA vydal novou Doplňkovou směrnici pro veřejný sektor:

Auditing Grants in the Public Sector

Je dostupná v anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE.


 

The IIA vydal novou Doplňkovou směrnici pro sektor finančních služeb:

Auditing Model Risk Management

Je dostupná v anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE.


The IIA vydal novou Obecnou praktickou pomůcku:

Coordination and Reliance: Developing an Assurance Map

Je dostupná v anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE.


The IIA vydal aktualizovanou Doplňkovou směrnici z řady GTAG:

Auditing IT Governance

Je dostupná v anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE.

 


 

The IIA vydal novou Doplňkovou směrnici pro sektor finančních služeb:

Auditing Liquidity Risk: An Overview

Je dostupná v anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE.


NOVÝ IPPF 2017


Český institut interních auditorů vydává v tištěné podobě Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu 2017 opět
v česko-anglické verzi a poprvé vydaný s novými prvky.

Publikace obsahuje Poslání interního auditu, Závazné směrnice (Hlavní principy profesní praxe interního auditu, Definici interního auditu,
Etický kodex, Mezinárodní Standardy pro profesní praxi interního auditu) a část Doporučených směrnic (Prováděcí směrnice).

Publikace je vytištěna v tvrdé kroužkové važbě v rozsahu 324 stran.

Pro členy ČIIA je publikace připravena v kanceláři ČIIA ZDARMA k vyzvednutí.
Nečlenové si mohou publikaci zakoupit v kanceláři ČIIA (hotově) nebo lze využít online zásilkového obchodu - ZDE.


The IIA vydal novou Obecnou praktickou pomůcku:

Engagement Planning - Establishing Objectives and Scope

Je dostupná v anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE.


The IIA vydává novou Praktickou pomůcku GTAG (Global Technology Audit Guide):


Understanding and Auditing Big Data

Je dostupná v anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE.

  

The IIA vydává novou Doplňkovou směrnici:

Model Internal Audit Activity Charter

Je dostupná v anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE.


 

 

Ty IIA vydal nové Prováděcí směrnice:

 • IG 1200: Proficiency and Due Professional Care​ ( Nahrazuje Doporučení pro praxi 1200-1: Odbornost a náležitá profesní péče)
 • IG 1210: Proficiency​ ( Nahrazuje Doporučení pro praxi 1210-1: Odbornost)
 • IG 1220: Due Professional Care​ (Nahrazuje Doporučení pro praxi 1220-1: Náležitá profesní péče)
 • IG 1230: Continuing Professional Development​ (Nahrazuje Doporučení pro praxi 1230-1: Průběžný profesní rozvoj)

Jsou dostupné v anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE. Na českém překladu ČIIA pracuje.Ty IIA vydal nové Prováděcí směrnice:

 • IG 2000: Managing the Internal Audit Activit
 • IG 2010: Planning ( Nahrazuje Doporučení pro praxi 2010-1: Spojení auditů s riziky a mírou rizik, jimž je společnost vystavena a 2010-2: Využití procesu řízení rizik při plánování interního auditu)
 • IG 2020: Communication and Approval (Nahrazuje Doporučení pro praxi 2020-1: Komunikace a schvalování)
 • IG 2030: Resource Management (Nahrazuje Doporučení pro praxi 2030-1: Řízení zdrojů)
 • IG 2040: Policies and Procedures (Nahrazuje Doporučení pro praxi 2040-1: Zásady a postupy)
 • IG 2050: Coordination and Reliance (Nahrazuje Doporučení pro praxi 2050-1: Koordinace, 2050-2: Mapy ujišťovacích činností, 2050-3: Spolehnutí se na práci ostatních dodavatelů ujištění)
 • IG 2060: Reporting to Senior Management and the Board (Nahrazuje Doporučení pro praxi 2060-1: Předávání zpráv vedení a orgánům společnosti)

Jsou dostupné v anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE. Na českém překladu ČIIA pracuje.


 

The IIA vydal novou Obecnou praktickou pomůcku:

Audit Reports

Je dostupná v anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE.The IIA rožšíšil Doplňkové směrnice o Další doplňkové směrnice s dokumentem:


Applying The IIA's International Professional Practices Framework as a Professional Services Firm

Je dostupný v anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE.Český institut interních auditorů zajistil ČESKÝ PŘEKLAD Mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu, které budou platné od 1. 1. 2017.

 • Revidované Standardy v ČESKÉM JAZYCE - ZDE.
 • Česká verze s vyznačenými změnami - ZDE.
 • Revidované Standardy v anglickém jazyce - ZDE.
 • Anglická verze s vyznačenými změnami - ZDE.


Další informace na webu ČIIA v Interaktivním přehledu - ZDE a na webu The IIA - ZDE.

 


 

The IIA vydal nové Prováděcí směrnice:

 • IG 1100: ​Independence and Objectivity
 • IG 1110: Organizational Independence​ (Nahrazuje Doporučení pro praxi: PA1110-1: Organizační nezávislost)

 • IG 1111: Direct Interaction with the Board​​ (Nahrazuje Doporučení pro praxi: PA1111-1: Součinnost s orgány společnosti)

 • IG 1120: Individual Objectivity​ (Nahrazuje Doporučení pro praxi: PA1120-1: Objektivita jednotlivce)

 • IG 1130: Impairment to Independence or Objectivity​ (Nahrazuje Doporučení pro praxi: PA1130-1: Narušení nezávislosti nebo objektivity)

Jsou dostupné v anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE. Na českém překladu ČIIA pracuje.The IIA vydal novou Praktickou pomůcku GTAG:

The IIA vydal novou Praktickou pomůcku z řady GTAG - Global Technology Audit Guide:
AUDITING SMART DEVICES

Je dostupná v anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE.


 

The IIA vydal nové Prováděcí směrnice:

 • IG 1010: Recognition of the Definition of Internal Auditing, the Code of Ethics, and the Standards in the Internal Audit Charter
 • IG 2500: Monitoring Progress (Nahrazuje Doporučení pro praxi: 2500-1: Monitorování.)
 • IG 2600: Communicating the Acceptance of Risks

Jsou dostupné v českém a anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE.


 

 

Připomínkové řízení Mezinárodních standardů profesní praxe interního auditu:

The IIA zahajuje připomínkové řízení Mezinárodních standardů profesní praxe interního auditu.
Dokument k připomínkování je dostupný v několika jazycích i s dalšími pokyny - ZDE.

VYUŽIJTE PŘÍLEŽITOSTI A OVLIVNĚTE PODOBU "STANDARDŮ".
ZPĚTNOU VAZBU MŮŽETE POSKYTNOUT OD 1. ÚNORA DO 30. DUBNA 2016.
Výsledky budou oznámeny v říjnu 2016 a aktualizované znění Mezinárodních standardů profesní praxe interního auditu bude platné od 1. 1. 2017.


 

The IIA vydal nové Praktické pomůcky:

 • Internal Audit and the Second Line of Defense
 • Talent Management: Recruiting, Developing, Motivating, and Retaining Great Team Members

Jsou dostupné v anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF pro členy ČIIA - ZDE.


 

The IIA vydal dvě Prováděcí směrnice:

 • IG1000 – Účel, pravomoci a odpovědnosti (Nahrazuje Doporučení pro praxi 1000-1)
 • IG2110 – Řížení a správa společnosti (Nahrazuje Doporučení pro praxi 2110-1, 2110-2, 2110-3).

Nové Prováděcí směrnice Český institut interních auditorů přeložil do českého jazyka.
Jsou dostupné v českém i anglickém jazyce v interaktivním přehledu IPPF - ZDE.

Postupně na čtvrtletní bázi budou vycházet další, která budou postupně nahrazovat Doporučení pro praxi (během roku 2015 a 2016).
O dalších novinkách budete průběžně informováni.