IPPF Interaktivní přehled

Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu

Nová podoba Mezinárodního rámce profesní praxe interního auditu byla oficiálně oznámena 6. července 2015 na Mezinárodní konferenci Mezinárodního institutu interních auditorů ve Vancouveru.

Doporučené a závazné směrnice IPPF

Doporučené směrnice jsou dostupné pouze pro členy ČIIA po přihlášení do členské sekce.

 • Prováděcí směrnice
  • PS 2201 - Přístup k plánování
  • PS 1111 - Přímá vzájemná součinnost s orgány společnosti
  • PS 2300 - Realizace zakázky
  • PS 2230 - Rozvržení zdrojů v rámci zakázky
  • PS 1210 - Odbornost
  • PS 2010 - Plánování
  • PS 2330 - Dokumentace informací
  • PS 2210 - Cíle zakázky
  • PS 2100 - Charakter práce
  • PS 2220 - Rozsah zakázky
  • PS1000 - Účel, pravomoci a odpovědnosti
  • PS 2110 - Řízení a správa společnosti
  • PS 1010 - Přijetí Závazných směrnic ve statutu interního auditu
  • PS 1110 - Organizační nezávislost
  • PS 1120 - Objektivita jednotlivce
  • PS 2060 - Předávání zpráv vedení a orgánům společnosti
  • PS 1311 - Interní hodnocení
  • PS 2320 - Analýza a hodnocení
  • PS 2040 - Zásady a postupy
  • PS 1320 - Podávání zpráv o programu pro zabezpečení a zvyšování kvality
  • PS 2070 - Externí poskytovatel služeb a organizační odpovědnost za provádění interního auditu
  • PS 1321 - Užívání výrazu "Je v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu"
  • PS 2130 - Řízení a kontrola
  • PS 2310 - Identifikace informací
  • PS 2000 - Řízení interního auditu
  • PS 1112 - Role vedoucího interního auditu mimo oblast interního auditu
  • PS 1322 - Informování týkající se nesouladu
  • PS 1230 - Průběžný profesní rozvoj
  • PS 1310 - Požadavky kladené na Program pro zabezpečení a zvyšování kvality
  • PS 1100 - Nezávislost a objektivita
  • PS 2240 - Pracovní program zakázky
  • PS 2340 - Dohled (supervize) nad prováděním zakázky
  • PS 1130 - Narušení nezávislosti nebo objektivity
  • PS 1220 - Náležitá profesní péče
  • PS 2020 - Komunikace a schvalování
  • PS 2050 - Koordinace a možnost spolehnutí se
  • PS 1200 - Odbornost a náležitá profesní péče
  • PS 2120 - Řízení rizik
  • PS 2030 - Řízení zdrojů
  • PS 2400 - Předávání výsledků
  • PS 2410 - Kritéria komunikace
  • PS 2420 - Kvalita zpráv
  • PS 2421 - Chyby a opomenutí
  • PS 2430 - Užívání výrazu "Provedeno v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu"
  • PS 2431 - Poskytnutí informací v případě nesouladu
  • PS 2440 - Distribuce výsledků
  • PS 2450 - Celkové názory
  • PS 2200 - Plánování zakázky
  • PS 2500 - Monitorování
  • PS 2600 - Předávání informace týkající se přijetí rizika
  • PS 1300 - Program pro zabezpečení a zvyšování kvality
  • PS 1312 - Externí hodnocení
  • Doporučení pro praxi

   Doporučení pro praxi, které byly součástí IPPF z roku 2013, jsou stále dostupné samostatně. Prováděcí směrnice nahradily Doporučení pro praxi, s účinností od ledna 2017.

   • 1000-1-CZ
   • 1110-1-CZ
   • 1111-1-CZ
   • 1120-1-CZ
   • 1130-1-CZ
   • 1130A1-1-CZ
   • 1210-1-CZ
   • 2110-2-CZ
   • 1130A2-1-CZ
   • 2110-3-CZ
   • 2240-1-CZ
   • 1320-1-CZ
   • 1200-1-CZ
   • 1321-1-CZ
   • 2300-1-CZ
   • 2120-1-CZ
   • 2330A1-1-CZ
   • 2050-1-CZ
   • 2130-1-CZ
   • 2400-1-CZ
   • 2110-1-CZ
   • 2130A1-2-CZ
   • 2440-1-CZ
   • 1312-1-CZ
   • 2500-1-CZ
   • 1311-1-CZ
   • 1312-2-CZ
   • 2010-2-CZ
   • 1312-4-CZ
   • 1300-1-CZ
   • 1310-1-CZ
   • 2020-1-CZ
   • 2030-1-CZ
   • 2120-3-CZ
   • 2200-2-CZ
   • 2230-1-CZ
   • 2320-1-CZ
   • 2320-4-CZ
   • 2330A1-2-CZ
   • 2410-1-CZ
   • 2440A2-1-CZ
   • 2010-1-CZ
   • 2040-1-CZ
   • 2050-2-CZ
   • 2050-3-CZ
   • 2120-2-CZ
   • 2130A1-1-CZ
   • 2320-2-CZ
   • 2330-1-CZ
   • 2420-1-CZ
   • 2440-2-CZ
   • 2500A1-1-CZ
   • 1322-1-CZ
   • 1210A1-1-CZ
   • 1220-1-CZ
   • 1230-1-CZ
   • 1312-3-CZ
   • 2060-1-CZ
   • 2200-1-CZ
   • 2210-1-CZ
   • 2210A1-1-CZ
   • 2320-3-CZ
   • 2330A2-1-CZ
   • 2340-1-CZ
 • Doplňkové směrnice
  • Obecné praktické pomůcky
   • Formulating and Expressing Internal Audit Opinions
   • Auditing External Business Relationships
   • Internal Auditing and Fraud
   • Evaluating Corporate Social Responsibility/Sustainable Development
   • Auditing Executive Compensation and Benefits
   • CAEs – Appointment, Performance Evaluation and Termination
   • Assessing the Adequacy of Risk Management
   • Measuring Internal Audit Effectiveness and Efficiency
   • Assisting Small Internal Audit Activities In Implementing the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing
   • Auditing the Control Environment
   • Interaction with the Board
   • Independence and Objectivity
   • Reliance by Internal Audit on Other Assurance Providers
   • Coordinating Risk Management and Assurance
   • Quality Assurance and Improvement Program
   • Evaluating Ethics-related Programs and Activities
   • Integrated Auditing
   • Auditing Privacy Risks, 2nd Edition, (replaces GTAG 5)
   • Developing the Internal Audit Strategic Plan
   • Assessing Organizational Governance in the Private Sector
   • Selecting, Using, and Creating Maturity Models: A Tool for Assurance and Consulting Engagements
   • Auditing anti-bribery and anti-corruption programs
   • Business Continuity Management
   • Talent Management
   • Internal Audit and the Second Line of Defense
   • Audit Reports
   • Engagement Planning - Establishing Objectives and Scope
   • Engagement Planning - Assessing Fraud Risks
   • Coordination and Reliance: Developing an Assurance Map
   • Auditing Third-party Risk Management
  • Praktické pomůcky - Pomůcky pro hodnocení IT rizik (GAIT)
   • The GAIT Methodology
   • GAIT for IT General Control Deficiency Assessment
   • GAIT for Business and IT Risk (GAIT-R)
   • Case Studies Using GAIT-R to Scope PCI Compliance
  • Praktické pomůcky pro veřejný sektor
   • Assesing Organizational Governance in the Public Sector
   • Creating IA Competency in Public Sector
   • Auditing Grants in the Public Sector
  • Praktické pomůcky pro sektor finančních služeb
   • Auditing Model Risk Management
   • Auditing Liquidity Risk: An Overview
   • Auditing Capital Adequacy and Stress Testing for Banks
  • Praktické pomůcky - Globální technologické auditní pomůcky (GTAG)
   • Business Continuity Management (Previously GTAG 10)
   • Auditing Application Controls (Previously GTAG 8)
   • Identity and Access Management (Previously GTAG 9)
   • Developing the IT Audit Plan (Previously GTAG 11)
   • Auditing IT Projects (Previously GTAG 12)
   • Fraud Prevention and Detection in an Automated World (Previously GTAG 13)
   • Auditing User – Developer Applications (Previously GTAG 14)
   • Information Security Governance (Previously GTAG 15)
   • Data Analysis Technologies (Previously GTAG 16)​
   • Informatinion Technology Risk and Controls – 2nd Edition (Previously GTAG 1)
   • Change and Patch Management Controls: Critical for Organizational Success – 2nd Edition (Previously GTAG 2)
   • Information Technology Outsourcing – 2nd Edition (Previously GTAG 7)
   • Auditing IT Governance (Previously GTAG 17)
   • Management of IT Auditing - 2nd Edition (Previously GTAG 4)
   • Continous Auding: Implications for Assurance, Monitoring, and Risk Assessment – 2nd Edition (Previously GTAG 3)
   • Auditing Smart Devices
   • Assessing Cybersecurity Risk: Roles of the Three Lines of Defense
   • Understanding and Auditing Big Data
   • Auditing Insider Threat Programs
  • Další Doplňkové směrnice
   • Applying The IIA’s International Professional Practices Framework as a Professional Services Firm
   • Model Internal Audit Activity Charter
 • Implementation Guidance
  • IG 2201 - Planning Considerations
  • IG 1111 - Direct Interaction with the Board​​
  • IG 2300 - Performing the Engagement
  • IG 2230 - Engagement Resource Allocation
  • IG 1210 - Proficiency​
  • IG 2010 - Planning

    

  • IG 2330 - Documenting Information
  • IG 2210 - Engagement Objectives
  • IG 2100 - Nature of Work
  • IG 2220 - Engagement Scope
  • IG 1000 - Purpose, Authority, and Responsibility
  • IG 2110 - Governance
  • IG 1010 - Recognition Mandatory Guidance in the Internal Audit Charter
  • IG 1110 - Organizational Independence​
  • IG 1120 - Individual Objectivity​
  • IG 2060 - Reporting to Senior Management and the Board

    

  • IG 1311 - Internal Assessments
  • IG 2320 - Analysis and Evaluation
  • IG 2040 - Policies and Procedures
  • IG 1320 - Reporting on the Quality Assurnce and Improvement Program
  • IG 2070 - External Service Provider and Organizational Responsibility for Internal Auditing​
  • IG 1321 - Use of "Conforms with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing"​
  • IG 2130 - Control
  • IG 2310 - Identifying Information
  • IG 2000 - Managing the Internal Audit Activity

    

  • IG 1112 - Chief Audit Executive Roles Beyond Internal Auditing​
  • IG 1322 - Disclosure of Nonconformance
  • IG 1230 - Continuing Professional Development​
  • IG 1310 - Requirements of the Quality Assurance and Improvement Program
  • IG 1100 - Independence and Objectivity
  • IG 2240 - Engagement Work Program
  • IG 2340 - Engagement Supervision
  • IG 1130 - Impairment to Independence or Objectivity​
  • IG 1220 - Due Professional Care​
  • IG 2020 - Communication and Approval
  • IG 2050 - Coordination and Reliance

    

  • IG 1200 - Proficiency and Due Professional Care​
  • IG 2120 - Risk Management
  • IG 2030 - Resource Management
  • IG 2400 - Communicating Results
  • IG 2410 - Criteria for Communicating
  • IG 2420 - Quality of Communications
  • IG 2421 - Errors and Omissions
  • IG 2430 - Use of "Conducted in Conformance with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing"
  • IG 2431 - Engagement Disclosure of Nonconformance
  • IG 2440 - Disseminating Results ​
  • IG 2450 - Overall Opinion​
  • IG 2200 - Engagement Planning
  • IG 2500 - Monitoring Progress
  • IG 2600 - Communicating the Acceptance of Risks
  • IG 1300 - Quality Assurance and Improvement Program​
  • IG 1312 - External Assessments
  • Practice Advisories

   The Practice Advisories that supported the 2013 IPPF are still available individually. Implementation Guides have replaced Practice Advisories effective January 1, 2017.

   • 1000-1-EN
   • 1110-1-EN
   • 1111-1-EN
   • 1120-1-EN
   • 1130-1-EN
   • 1130A1-1-EN
   • 1210-1-EN
   • 2110-2-EN
   • 1130A2-1-EN
   • 2110-3-EN
   • 2240-1-EN
   • 1320-1-EN
   • 1200-1-EN
   • 1321-1-EN
   • 2300-1-EN
   • 2120-1-EN
   • 2330A1-1-EN
   • 2050-1-EN
   • 2130-1-EN
   • 2400-1-EN
   • 2110-1-EN
   • 2130A1-2-EN
   • 2440-1-EN
   • 1312-1-EN
   • 2500-1-EN
   • 1311-1-EN
   • 1312-2-EN
   • 2010-2-EN
   • 1312-4-EN
   • 1300-1-EN
   • 1310-1-EN
   • 2020-1-EN
   • 2030-1-EN
   • 2120-3-EN
   • 2200-2-EN
   • 2230-1-EN
   • 2320-1-EN
   • 2320-4-EN
   • 2330A1-2-EN
   • 2410-1-EN
   • 2440A2-1-EN
   • 2010-1-EN
   • 2040-1-EN
   • 2050-2-EN
   • 2050-3-EN
   • 2120-2-EN
   • 2130A1-1-EN
   • 2320-2-EN
   • 2330-1-EN
   • 2420-1-EN
   • 2440-2-EN
   • 2500A1-1-EN
   • 1322-1-EN
   • 1210A1-1-EN
   • 1220-1-EN
   • 1230-1-EN
   • 1312-3-EN
   • 2060-1-EN
   • 2200-1-EN
   • 2210-1-EN
   • 2210A1-1-EN
   • 2320-3-EN
   • 2330A2-1-EN
   • 2340-1-EN
 • Supplemental Guidance
  • Practice Guides - General
   • Formulating and Expressing Internal Audit Opinions
   • Auditing External Business Relationships
   • Internal Auditing and Fraud
   • Evaluating Corporate Social Responsibility/Sustainable Development
   • Auditing Executive Compensation and Benefits
   • CAEs – Appointment, Performance Evaluation and Termination
   • Assessing the Adequacy of Risk Management
   • Measuring Internal Audit Effectiveness and Efficiency
   • Assisting Small Internal Audit Activities In Implementing the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing
   • Auditing the control environment
   • Interaction with the Board
   • Independence and Objectivity
   • Reliance by Internal Audit on Other Assurance Providers
   • Coordinating Risk Management and Assurance
   • Quality Assurance and Improvement Program
   • Evaluating Ethics-related Programs and Activities
   • Integrated Auditing
   • Auditing Privacy Risks, 2nd Edition, (replaces GTAG 5)
   • Developing the Internal Audit Strategic Plan
   • Assessing Organizational Governance in the Private Sector
   • Selecting, Using, and Creating Maturity Models: A Tool for Assurance and Consulting Engagements
   • Auditing anti-bribery and anti-corruption programs
   • Business Continuity Management
   • Talent Management
   • Internal Audit and the Second Line of Defense
   • Audit Reports
   • Engagement Planning - Establishing Objectives and Scope
   • Engagement Planning - Assessing Fraud Risks
   • Coordination and Reliance: Developing an Assurance Map
   • Auditing Third-party Risk Management
  • Practice Guides - Guides to the Assessment of IT Risks (GAIT)
   • The GAIT Methodology
   • GAIT for IT General Control Deficiency Assessment
   • GAIT for Business and IT Risk (GAIT-R)
   • Case Studies Using GAIT-R to Scope PCI Compliance
  • Practice Guides - Public Sector
   • Assesing Organizational Governance in the Public Sector
   • Creating IA Competency in Public Sector
   • Auditing Grants in the Public Sector
  • Practice Guides - Financial Services
   • Auditing Model Risk Management
   • Auditing Liquidity Risk: An Overview
   • Auditing Capital Adequacy and Stress Testing for Banks
  • Practice Guides - Global Technology Audit Guides (GTAG)
   • Business Continuity Management (Previously GTAG 10)
   • Auditing Application Controls (Previously GTAG 8)
   • Identity and Access Management (Previously GTAG 9)
   • Developing the IT Audit Plan (Previously GTAG 11)
   • Auditing IT Projects (Previously GTAG 12)
   • Fraud Prevention and Detection in an Automated World (Previously GTAG 13)
   • Auditing User – Developer Applications (Previously GTAG 14)
   • Information Security Governance (Previously GTAG 15)
   • Data Analysis Technologies (Previously GTAG 16)​
   • Informatinion Technology Risk and Controls – 2nd Edition (Previously GTAG 1)
   • Change and Patch Management Controls: Critical for Organizational Success – 2nd Edition (Previously GTAG 2)
   • Information Technology Outsourcing – 2nd Edition (Previously GTAG 7)
   • Auditing IT Governance (Previously GTAG 17)
   • Management of IT Auditing - 2nd Edition (Previously GTAG 4)
   • Continous Auding: Implications for Assurance, Monitoring, and Risk Assessment – 2nd Edition (Previously GTAG 3)
   • Auditing Smart Devices
   • Assessing Cybersecurity Risk: Roles of the Three Lines of Defense
   • Understanding and Auditing Big Data
   • Auditing Insider Threat Programs
  • Other Supplemental Guidance
   • Applying The IIA’s International Professional Practices Framework as a Professional Services Firm
   • Model Internal Audit Activity Charter

Copyright © The Institute of Internal Auditors
Copyright © Český institut interních auditorů

K získání povolení k překladu, změnám nebo reprodukci jakékoli části amerického originálu nebo českého překladu kontaktujte:
Český institut interních auditorů, z.s.
Karlovo náměstí 3, 120 00 Praha 2
Tel.: 224 919 361