Interní investigace v rámci vnitřního oznamovacího systému

Nový

25.10.2023 - 25.10.2023
variabilní symbol: 23269

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory, kontrolory, Compliance Officers a členy orgánů obchodních společností, jakož i vedoucí a odborné pracovníky v příspěvkových organizacích.

CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky s požadavky, možnostmi a formami interní investigace v rámci vnitřního oznamovacího systému a v kontextu přijímání oznámení o protiprávním jednání a posuzování jeho důvodnosti. Tato citlivá a právně velmi složitá činnost přitom budu v rámci semináře popisována jak z hlediska zákona o ochraně oznamovatelů a souvisejících právních předpisů, tak i dotčených norem ISO a dalších zdrojů tzv. best practice. Samostatná část semináře bude věnována i požadavkům a uplatňování standardu ISO 37002:2021 (Whistleblowing management systems – Guidelines).

OBSAH SEMINÁŘE

• Úvod do problematiky interního oznamování a ochrany oznamovatelů (whistleblowingu) jako nástroje vnitřního kontrolního systému a funkce compliance.
• Právní úprava zákona o ochraně oznamovatelů.
• ISO 37002:2021 (Whistleblowing management systems – Guidelines).
• Požadavky na vnitřní oznamovací systém.
• Tzv. příslušná osoba a rozsah její činnosti.
• Interní investigace a její právní souvislosti.
• Možné postupy a úkony v rámci interní investigace.
• Možnosti zapojení dalších (podpůrných) osob při provádění interní investigace.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 13:00

Lektor
JUDr. Pavel Koukal

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 2 200,- Kč bez DPH (2 662,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 2 800,- Kč bez DPH (3 388,- Kč s DPH)
Cena člen (prezenčně): 2 400,- Kč bez DPH (2 904,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 000,- Kč bez DPH (3 630,- Kč s DPH)

Přihlásit se