Interní investigace v kontextu vnitřního kontrolního systému a funkce compliance

Nový

28.2.2024 - 28.2.2024
variabilní symbol: 24017

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory, kontrolory, Compliance Officers a členy orgánů obchodních společností, jakož i vedoucí a odborné pracovníky v příspěvkových organizacích.

CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky s požadavky, možnostmi a formami interní investigace v rámci organizací při odhalování podvodů a jiných forem protiprávního nebo neetického jednání, a to včetně investigace v prostředí vnitřního oznamovacího systému podle zákona o ochraně oznamovatelů. Tato právně citlivá a věcně složitá interní činnost přitom bude v rámci semináře řešena jak z hlediska dotčených právních předpisů (zákoníku práce, občanského zákoníku, zákona o ochraně oznamovatelů atd.), tak i dotčených norem ISO a dalších zdrojů tzv. best practice. Samostatná část semináře bude věnována jednotlivým požadavkům norem ISO/TS 37008:2023 (Internal investigations of organizations – Guidence) a ISO 37002:2021 (Whistleblowing management systems – Guidelines).

OBSAH SEMINÁŘE

  • Úvod do problematiky interní investigace v prostředí organizací.
  • Interní investigace a vnitřní kontrolní systém.
  • Interní investigace a její obecné právní souvislosti.
  • Interní investigace v prostředí vnitřního oznamovacího systému podle zákona o ochraně oznamovatelů.
  • ISO/TS 37008:2023 (Internal investigations of organizations – Guidence).
  • ISO 37002:2021 (Whistleblowing management systems – Guidelines).
  • Osoba interního vyšetřovatele, tzv. příslušná osoba podle zákona o ochraně oznamovatelů a rozsah jejich činnosti.
  • Interní postupy a úkony v rámci interní investigace.
  • Možnosti zapojení dalších (podpůrných) osob při provádění interní investigace.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 13:00

Lektor
JUDr. Pavel Koukal

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 2 200,- Kč bez DPH (2 662,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 2 800,- Kč bez DPH (3 388,- Kč s DPH)

Přihlásit se