Interní dokumentace, směrnice a práce s nimi (a náměty pro auditory)

31.10.2024 - 31.10.2024
variabilní symbol: 24269

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je vhodný pro interní auditory (a nejen ty), ale i pro každého, kdo se interními směrnicemi či zcela obecně interní dokumentací má řídit.

CÍL SEMINÁŘE

• Zkvalitnit firemní kulturu, která na kvalitě interní dokumentace nevyhnutelně závisí.

• Předat posluchačům osvědčené náměty a ukázat jim přínosy efektivnější práce v dané oblasti.

• Nabídnout posluchačům efektivní postupy také dle jejich na místě zformulovaných otázek. Poukázat na jazyková úskalí v dokumentaci.

• Inspirovat účastníky pomocí - pro účely semináře - zjednodušených příkladů převzatých z praxe.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Charakteristika systému interní dokumentace včetně směrnic.
  • Typické přínosy a úskalí interních směrnic (někde nazývaných normy, pravidla, …).
  • Význam stručného a jednoznačného vyjadřování v textu směrnic a vlastně všech písemných dokumentů (ostatně i v hovorové pracovní komunikaci).
  • Generální úklid ve firmě má v mnoha případech začít právě úklidem v systému směrnic.
  • Seminář se nezabývá právními hledisky, ale především hledisky procesními, systémovými, interpersonálními a také jazykovými.
  • Seminář obsahuje praktické náměty a to zejména pro auditory.
  • Seminář je akreditován u Ministerstva vnitra v rámci vzdělávacího programu „Interní směrnice a práce s nimi“.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Vladimír Krůta, Dipl. Mgmt
RNDr. Jiří Weinberger

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se