Interní audit založený na datové analytice

11.4.2024 - 11.4.2024
variabilní symbol: 24073

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery.

CÍL SEMINÁŘE

Seznámit s aktuálními trendy a metodami využití datové analýzy v interním auditu.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Aktuální trendy.
  • Přínosy aktivního využívání datové analytiky interním auditem (výsledky globálních studií).
  • Začlenění datové analytiky do celého cyklu interního auditu: tvorba auditního plánu, výběr auditních zakázek, výběr auditního vzorku, vizualizace auditních výstupů.
  • Praktické ukázky využití při auditních zakázkách.
  • Využití datové analytiky pro posílení vnitřního kontrolního prostředí (kontinuální monitoring).
  • Diskuze.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 12:00

Lektor
David Korniet
Mgr. Gabriela Tvrdíková

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 2 000,- Kč bez DPH (2 420,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 2 550,- Kč bez DPH (3 086,- Kč s DPH)

Přihlásit se