Interní audit založený na datové analytice

10.11.2023 - 10.11.2023
variabilní symbol: 23280

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery.

CÍL SEMINÁŘE

Seznámit s aktuálními trendy a metodami využití datové analýzy v interním auditu.

OBSAH SEMINÁŘE

• Aktuální trendy.
• Přínosy aktivního využívání datové analytiky interním auditem (výsledky globálních studií).
• Začlenění datové analytiky do celého cyklu interního auditu: tvorba auditního plánu, výběr auditních zakázek, výběr auditního vzorku, vizualizace auditních výstupů.
• Praktické ukázky využití při auditních zakázkách.
• Využití datové analytiky pro posílení vnitřního kontrolního prostředí (kontinuální monitoring).
• Diskuze.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 12:00

Lektor
David Korniet
Mgr. Gabriela Tvrdíková

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 2 000,- Kč bez DPH (2 420,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 2 550,- Kč bez DPH (3 086,- Kč s DPH)

Přihlásit se