Interní audit IT a IS pro začátečníky

11.11.2024 - 12.11.2024
variabilní symbol: 24282

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen všem, kteří nejsou profesionály v oblasti ICT a potřebují ověřit rizika informačních systémů, informačních technologií a komunikačních systémů. Účast je vhodná pro pracovníky ze všech odvětví, oborů, neb svět IS/IT je všudypřítomný.

CÍL SEMINÁŘE

Vysvětlit si základní pojmy ze světa IS, IT. Cílem je si sdělit jakým způsobem je možno ověřit rizika ICT, prověřit klíčové procesy i se základními znalostmi, aniž byste měli letitou praxi v útvaru IS/IT.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Pojmy, termíny ze světa informačních a komunikačních technologií.
  • Procesy v oblastech ICT organizace.
  • Identifikace rizik ve světě IS/IT.
  • Jak funguje vnitřní kontrolní systém světa ICT v organizaci?
  • Odpovědnosti, práva a povinnosti na úseku IS/IT.
  • Praktické příklady šetření interního auditu ve světě ICT.
  • Nejčastější selhání ve světě ICT.
  • Příklad interního auditu IS/IT.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Radek Ščotka, MBA

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 5 800,- Kč bez DPH (7 018,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 7 300,- Kč bez DPH (8 833,- Kč s DPH)
Cena člen (webinář): 5 400,- Kč bez DPH (6 534,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 7 100,- Kč bez DPH (8 591,- Kč s DPH)

Přihlásit se