Interní audit IT a IS pro začátečníky

27.11.2023 - 28.11.2023
variabilní symbol: 23303

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen všem, kteří nejsou profesionály v oblasti ICT a potřebují ověřit rizika informačních systémů, informačních technologií a komunikačních systémů. Účast je vhodná pro pracovníky ze všech odvětví, oborů, neb svět IS/IT je všudypřítomný.

CÍL SEMINÁŘE

Vysvětlit si základní pojmy ze světa IS, IT. Cílem je si sdělit jakým způsobem je možno ověřit rizika ICT, prověřit klíčové procesy i se základními znalostmi, aniž byste měli letitou praxi v útvaru IS/IT.

OBSAH SEMINÁŘE

• Pojmy, termíny ze světa informačních a komunikačních technologií.
• Procesy v oblastech ICT organizace.
• Identifikace rizik ve světě IS/IT.
• Jak funguje vnitřní kontrolní systém světa ICT v organizaci?
• Odpovědnosti, práva a povinnosti na úseku IS/IT.
• Praktické příklady šetření interního auditu ve světě ICT.
• Nejčastější selhání ve světě ICT.
• Příklad interního auditu IS/IT.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Radek Ščotka

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 5 400,- Kč bez DPH (6 534,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 7 100,- Kč bez DPH (8 591,- Kč s DPH)
Cena člen (prezenčně): 5 800,- Kč bez DPH (7 018,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 7 300,- Kč bez DPH (8 833,- Kč s DPH)

Přihlásit se