Hospodaření se zásobami - interní audit / kontrola v subjektech veřejné správy

26.10.2023 - 26.10.2023
variabilní symbol: 23270

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu jednotlivých provozních výdajů vybraných účetních jednotek.

URČENO PRO

Interní auditory, kontrolory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace v oblasti vybraných provozních výdajů.

CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky subjektů veřejné správy s komplexní úpravou pořizování, evidence a spotřeby zásob v souladu s principy 3E a dobré praxe.

Interním auditorům a kontrolním zaměstnancům dát praktický návod, jak nastavit a posuzovat práce se zásobami ve vybrané účetní jednotce.

OBSAH SEMINÁŘE

• ČÚS 707 a Vnitřní předpisy a dobrá praxe související s úpravou pořizování, evidence a spotřeby zásob v subjektech veřejné správy.
• Účtování o zásobách při způsobu jejich vedení – Způsob A a Způsob B.
• Ocenění zásob.
• Inventura a inventarizace zásob.
• Dobrá praxe, interní předpisy.
• Praktické postupy provedení jednotlivých auditů.
• Přístup auditu a kontroly (audit systému, finanční a výkonu).
• Checklist k provedení auditu.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 14:00

Lektor
Mgr. Pavel Bláha

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 2 650,- Kč bez DPH (3 207,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 300,- Kč bez DPH (3 993,- Kč s DPH)

Přihlásit se