Hospodaření a nakládání se státním majetkem

10.12.2024 - 10.12.2024
variabilní symbol: 24331

ÚROVEŇ

Pro začátečníky.

URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky státních orgánů, organizací a jiných subjektů, kteří se zajímají o právní úpravu hospodaření a nakládání s majetkem státu.

CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky s problematikou hospodaření a nakládání s majetkem státu a zorientovat se v právní úpravě týkající se této oblasti, tedy v zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a v prováděcí vyhlášce k tomuto zákonu.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Úvod do problematiky hospodaření a nakládání se státním majetkem.
  • Vybrané právní předpisy upravující oblast hospodaření s majetkem státu.
  • Nositelé majetkových práv státu (organizační složky státu a státní organizace).
  • Základní povinnosti při hospodaření s majetkem státu a hlavní formy nakládání se státním majetkem.
  • Smluvní vztahy a nejčastější chyby ve smlouvách.
  • Kontrolní činnost při hospodaření s majetkem státu.
  • Dotazy a diskuse.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 15:00

Lektor
Mgr. Ing. Petr Vácha, LL.M., MBA

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 2 900,- Kč bez DPH (3 509,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 650,- Kč bez DPH (4 417,- Kč s DPH)

Přihlásit se