Hospodaření a majetek příspěvkové organizace územního samosprávného celku

Nový

22.4.2024 - 22.4.2024
variabilní symbol: 24082

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Ředitele, ekonomy a účetní příspěvkových organizací územních samosprávných celků. Seminář je vhodný také pro kontrolory a interní auditory, kteří prověřují hospodaření s majetkem příspěvkových organizací.

CÍL SEMINÁŘE

Upozornit na pravidla hospodaření s majetkem v příspěvkových organizacích územních samosprávných celků.

OBSAH SEMINÁŘE

 • Zřizovací listina
  • a) hlavní a doplňková činnost,
  • b) změny zřizovací listiny.
 • Operace vázané na předchozí souhlas zřizovatele
  • a) tvorba a použití peněžních fondů, převody mezi fondy,
  • b) odpisování majetku,
  • c) nákup majetku na leasing a na splátky,
  • d) úvěry a zápůjčky.
 • Majetek
  • a) majetek vlastní a svěřený,
  • b) přijímání majetku do vlastnictví organizace darem a děděním,
  • c) majetek pořizovaný jako nadstandardní vybavení pracoviště nebo k mimopracovním aktivitám,
  • d) ocenění majetku v účetnictví (složky pořizovací ceny).
 • Vnitřní kontrola včetně inventarizace majetku
  • a) řídící kontrola,
  • b) inventarizace,
  • c) inventarizační zpráva.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 14:00

Lektor
Ing. Petr Sikora

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 2 650,- Kč bez DPH (3 207,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 300,- Kč bez DPH (3 993,- Kč s DPH)

Přihlásit se