FKSP po zrušení vyhlášky

21.10.2024 - 21.10.2024
variabilní symbol: 24253

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Ekonomy, účetní a personalisty příspěvkových organizací a organizačních složek státu. Seminář je vhodný také pro kontrolory a interní auditory, kteří prověřují hospodaření s FKSP.

CÍL SEMINÁŘE

Upozornit na změny v oblasti FKSP v souvislosti s legislativními změnami od 1. 1. 2024.

OBSAH SEMINÁŘE

1) Legislativní rámec

 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

2) Základní pravidla pro hospodaření s prostředky fondu

 • zaměstnanci a rodinní příslušníci jako příjemci benefitů,
 • neexistence právního nároku na plnění z fondu,
 • zákaz diskriminace,
 • vnitřní pravidla (směrnice nebo kolektivní smlouva).

3) Zdroje fondu

 • základní příděl,
 • splátky zápůjček poskytnutých z fondu,
 • dary a další zdroje.

4) Použití fondu

 • penzijní připojištění a další produkty spoření na stáří zaměstnanců,
 • stravování, peněžitý příspěvek na stravování,
 • sportovní a kulturní akce pořádané zaměstnavatelem,
 • rekreace a zájezdy,
 • zdravotní a další benefity.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 14:00

Lektor
Ing. Petr Sikora

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 2 650,- Kč bez DPH (3 207,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 300,- Kč bez DPH (3 993,- Kč s DPH)

Přihlásit se