Poradenství Otázky a odpovědi Organizační dotazy

Odpovídáme na Vaše organizační dotazy

Odpovědi na odborné dotazy naleznete v menu členské sekce pod ODPOVÍDÁME NA VAŠE ODBORNÉ DOTAZY.

Členství


Otázka:
Jak se mohu stát členem ČIIA a kolik peněz budu platit?
Odpověď:
Členem ČIIA se stanete, pokud vyplníte online přihlášku na našem webu. Můžete si také stáhnout přihlášku ve wordu a zaslat poštou nebo přinést osobně do naší kanceláře. Členský příspěvek je 3 000 Kč na rok. Při podání přihlášky od 1. července je výše členského příspěvku na daný rok snížena o 50 %.


Otázka:
Jaké máte typy členství?
Odpověď:
Členství máme individuální (fyzická osoba) a nebo skupinové členství (právnická osoba). V případě skupinového členství si daná organizace určí své zástupce. Výhodou skupinového členství je sleva 40% za členský příspěvek pro pátého až devátého zástupce a od 10. zástupce je sleva 60 % pro organizaci.Členský příspěvek lze převést v případě zájmu na jiného zástupce z Vaší organizace i během roku. Stačí zaslat písemnou žádost e-mailem do kanceláře ČIIA.


Otázka:
Co mi členství v ČIIA přinese za výhody?
Odpověď:
Veškeré naše výhody naleznete na našich stránkách v podsekci podmínky členství. Ve stručnosti s námi budete informováni o nových trendech IA, obdržíte zdarma odborné publikace, časopis Interní auditor a Katalog akcí, budete mít slevy na konference, semináře atd......Vstup do členské sekce zcela zdarma a zejména networking na akcích institutu patří k nejcennějším výhodám členství.


Otázka:
Co mohu dělat v případě, když za mě zaměstnavatel nebude dále platit členský příspěvek?
Odpověď:
V této situaci je možné Vaše členství převést na individuální a budete moci pokračovat dále.


Otázka:
Co můžeme dělat v případě, když bychom chtěli za naši organizaci přihlásit jiného zástupce, ale již jsme zaplatitli fakturu za členské příspěvky.
Odpověď:
Členský příspěvek lze v případě zájmu převést na jiného zástupce z Vaší organizace i během roku. Stačí zaslat písemnou žádost e-mailem do kanceláře ČIIA.


Otázka:
Obdržím nějakou informaci, že jsem se stal opravdu členem ČIIA, když jsem zaslal přihlášku o členství?
Odpověď:
Ano, zašleme Vám uvítací dopis. Každý měsíc je jednání Rady (každé druhé úterý v měsíci), kde se členství schvaluje. Po tomto jednání Vám tedy zašleme mail, ve kterém potvrdíme Vaše členství a zašleme Vám další informace.


Otázka:
Kdy obdržím hesla na přihlášení do členské sekce?
Odpověď:
Hesla obdržíte přibližně do 1 měsíce od jednání Rady, kde bylo Vaše členství oficiálně schváleno.


Otázka:
Kdy se platí faktura za členské příspěvky na daný rok?
Odpověď:
Fakturu Vám zašleme vždy začátkem kalendářního roku nebo v průběhu roku hned poté, kdy jste se stal/a členem ČIIA. Pokud budete mít nějaké speciální požadavky, stačí kontaktovat kancelář ČIIA.


Otázka:
Co vše potřebuji k tomu, abych si mohl/a zapůjčit knihu z vaší knihovny? Jaká je výpůjční lhůta?
Odpověď:
Stačí kontaktovat kancelář ČIIA, kteří vám umožní vstup do knihovny, kde si budete moci vybrat libovolnou publikaci. Seznam publikací je též na našem webu v podsekci knihovna - přehled titulů. Zapůjčení je zcela zdarma a výpůjční lhůta není přesně stanovená, je založena na domluvě.


Otázka:
Jak postupovat při zrušení individuálního či skupinového členství v ČIIA?
Odpověď:
V případě zrušení individuálního či skupinového členství stačí napsat informaci e-mailem na manažera členských služeb a marketingu kanceláře ČIIA. Prosím, uveďte datum, ke kterému si přejete členství zrušit a také zprávu zda Vám můžeme i nadále zasílat novinky a informace z ČIIA.

 
Certifikace


Otázka:
Jaké zkoušky je možno v současné době vykonat u ČIIA?
Odpověď:

Nyní lze vykonat tyto zkoušky:

- CIA (Certified Internal Auditor)
CIA se skládá ze čtyř částí a teprve po složení všech těchto částí se dosáhne plné certifikace. I. část „Úloha interního auditu při řízení a správě společnosti, řízení rizik a kontrole“, II. část „Realizace interního auditu“, III. část „Analýza podnikání a informační technologie“, IV. část „Dovednosti řízení podniku“. Zkouška je i v českém jazyce.

- CGAP (Certified Government Auditing Professional)
CGAP testuje znalosti auditu veřejné správy, porozumění auditním standardům. Zkouška je pouze v anglickém jazyce.

 

- CFSA (Certified Financial Services Auditor)
CFSA testuje znalost auditní praxe a porozumění problémům interního auditu, rizikům a opatření ve finančním sektoru. Zkouška je pouze v anglickém jazyce.

 

- CCSA (Cesrtification in Conntrol Self Assessment)
CCSA testuje porozumění důležitým základům CSA, procesům a příbuzným oblastem, jako je riziko, kontrolní mechanismy a podnikatelské cíle.Otázka:
Jaké jsou poplatky za jednotlivé zkoušky?
Odpověď:

Zkouška CIA: Registrace 10 000,- Kč /člen, 13 000,- Kč /nečlen

  •    I.část 3 000,- Kč /člen, 4 500,- kč/nečlen
  •    II.část 3 000,- Kč /člen, 4 500,- kč/nečlen
  •    III.část 3 000,- Kč /člen, 4 500,- kč/nečlen
  •    IV.část 3 000,- Kč /člen, 4 500,- kč/nečlen

Ostatní zkoušky: Registrace 1 000,- kč /člen, 1 500,- kč /nečlen

  •    Zkouška 5 000,- kč/člen, 6 000,- kč /nečlen


Otázka:
Kam můžu poslat vyplněnou přihlášku a jak dlouho bude trvat registrace?
Odpověď:

Kompletně vyplněnou přihlášku se všemi přílohami zašlete na ČIIA, kde Vás zaregistrujeme a cca do měsíce vám pošleme tzv. Zmocňovací dopis se všemi instrukcemi ke zkoušce.

 Otázka:
Kde bude zkouška probíhat?
Odpověď:
Zkouška se vykonává kdekoliv po světě v testovacím centru firmy Pearson Vue, v České republice tuto firmu zastupuje společnost GOPAS (Praha 10).


Otázka:
Kolik bodů budu potřebovat k úspěšnému vykonání zkoušky CIA?
Odpověď:

Maximum bodů, které můžete při zkoušce obdržet je 750, minimum 600. Při dosažení 599 bodů a méně je již zkouška vykonána neúspěšně.

Každá otázka je bodována jiným počtem bodů!Otázka:
Jaké jsou nejbližší termíny na zkoušky CIA? Kolik zkoušek se dá dělat najednou, t.j. za jak dlouho se dá certifikát obdržet?
Odpověď:
volba termínů zkoušek je plně ve Vašich rukách. Vy sami si volíte termíny přímo v systému nebo telefonicky a to v průběhu celého roku.
Za jeden den lze vykonat maximálně dvě části zkoušek CIA a certifikát se obdrží po úspěšném složení všech čtyř částí.

 
CERTIFIKACE - ZMĚNY OD 1. 1. 2012


Otázka:
Co se mění?
Odpověď:
  • Každá část CIA zkoušky se bude nově skládat z 90 testových otázek, na které je možno odpovědět výběrem jedné z odpovědí. 80 z těchto otázek bude započítáno do hodnocení uchazeče.
  • Uchazeč bude mít k dispozici dobu 2 hodin 25 minut pro každou část zkoušky.
  • Uchazeč bude mít k dispozici dobu 5 minut pro průzkum, který bude následovat po zkoušce.
  • Ze zkoušky bude odstraněn výukový průvodce, který nebude uchazečům nadále k dispozici v testovacím centru.

 Otázka:
Kdy tyto změny vstoupí v platnost?
Odpověď:
Pro zkoušky s datem konání po 1. 1. 2012.


Otázka:
Proč IIA mění dobu trvání zkoušky CIA?
Odpověď:
Byla provedena ucelená analýza s cílem určit, kolik času bylo uchazeči ve všech jazykových mutacích využito k absolvování zkoušky. Zjištěním bylo, že v naprosté většině případů uchazeči využili při zkoušce čítající 100 otázek čas kratší než 2 hodin a 30 minut. Navíc, toto rozhodnutí bylo učiněno s cílem snížení počtu nehodnocených otázek tak, aby se uchazeči mohli více soustředit na ty otázky, které jsou zahrnuty do celkového výsledku.


Otázka:
Jakým způsobem bude v budoucnu dostupný výukový průvodce?
Odpověď:
Výukoví průvodci budou k dispozici zdarma na webových stránkách IIA ve všech jazycích, ve kterých je zkouška nabízena. To umožní uchazečům pohodlně si projít procesy a procvičit celý systém před příchodem do testovacího centra. V minulosti byl výukový průvodce k dispozici pouze poté, co se uchazeč dostavil do testovacího centra a zahájil zkoušku.


Otázka:
Bude nějakým způsobem ovlivněn obsah zkoušky?
Odpověď:
Ne. Nebude to mít žádný dopad na obsah zkoušky.


Otázka:
Bude nějakým způsobem ovlivněno hodnocení zkoušky?
Odpověď:
Ne. Nebude to mít žádný dopad na hodnocení zkoušky. Nehodnocené otázky byly zahrnuty pro průzkumné účely a nebyly zahrnuty do výpočtu celkového hodnocení.


Otázka:
Co se stane, pokud jsem si již naplánoval zkoušku na leden s delší dobou trvání?
Odpověď:
IIA ve spolupráci s Pearson Vue bude nyní informovat ty uchazeče, kteří si již naplánovali zkoušku, o dopadech na dobu trvání zkoušky pro daný termín, místo i jazykovou mutaci.


Semináře


Otázka:

Jakou formou se mohu přihlásit na pořádané akce?

Odpověď:

Přihlásit se můžete on-line na našich webových stránkách, e-malem či v listinné podobě na adrese ČIIA.Otázka:
Potvrzují se zaslané přihlášky na vzdělávací akce?
Odpověď:
Na online přihlášky obdržíte automatické potvrzení. Přihlášky e-mailem  potvrzujeme, přihlášky zaslané poštou pouze na vyžádání. 


Otázka:
Dostanu pozvánku na konkrétní seminář?
Odpověď:
Pozvánky nerozesíláme. Účastník obdrží vyrozumění pouze v případě zrušení vzdělávací akce.


Otázka:
Poskytuje ČIIA slevy na semináře?
Odpověď:
Ano, u každé vzdělávací akce je uvedena cena pro nečlena a člena. Cena pro člena je samozřejmě nižsí. Dále při účasti jednotlivce v jednom kalendářním roce na každý pátý seminář 50%. V případě více účastníků z téže organizace jsou slevy: 3 účastníci(5%), 5 účastníků (15%) a od 10 účastníka (20%). Několikrát do roka máme i další speciální slevy na které upozorňujeme zejména v e-mailových novinkách a v novinkách na našem webu.


Otázka:

Můžu se přihlásit místo kolegy na seminář jako náhradník?

Odpověď:

Ano, můžete.V případě zrušení účasti na semináři jsou stanoveny storno podmínky, které jsou uvedeny v Katalogu vzdělávacích akcí a na našich webových stránkách v podsekci Smluvní podmínky.Otázka:
Jakou formou oznamujete zrušení semináře?
Odpověď:
Každý přihlášený účastník obdrží cca 4-5 dní před termínem vzdělávací akce na mailovou adresu oznámení o zrušení semináře.

Napište nám zde svůj dotaz, rádi Vám poradíme!

*
Kontaktní údaje pro rychlou odpověď:
* *
   

Hvězdičkou označené položky jsou povinné! Máte-li obecnější dotaz nebo poptávku rádi jej zodpovíme telefonicky nebo mailem. Kontaktujte nás!