Etické vyšetřování na pracovišti

Etika

6.12.2024 - 6.12.2024
variabilní symbol: 24324

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen pro interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu společnosti.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem je představit problematiku etických selháních na pracovišti. Přiblížit témata jako mobbing, bossing a jiné nepřípustné chování a možné způsoby, jak s nimi zacházet.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Rozdíly mezi interním auditem a vyšetřováním podvodů a etických selhání.
  • Mobbing, bossing a jiná eticky nepřípustná chování na pracovišti, které mohou negativně ovlivnit organizaci.
  • Vliv zákona č. 171/2023 Sb. O ochraně oznamovatelů – postřehy z korporátní praxe.
  • Tipy, jak eticky vyšetřovat etická selhání v organizaci.

Účastí na semináři naplníte požadované 2 hodiny CPE v oblasti etiky pro udržení certifikací IIA.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 11:00

Lektor
Ing. Martin Dohnal
Ing. Bc. Kateřina Schovánková Nejedlá

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 1 950,- Kč bez DPH (2 360,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 2 450,- Kč bez DPH (2 965,- Kč s DPH)

Přihlásit se