ESG rizika a jejich audit

Nový

4.10.2023 - 4.10.2023
variabilní symbol: 23233

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen zejména pro interní auditory.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je předat účastníkům informace o tom, jaký vliv mají ESG rizika na jejich společnost a jak identifikovat oblasti, na které je vhodné se při jejich řízení soustředit. Každá kapitola semináře obsahuje souhrn témat, které by interní audit měl prověřit a vyhodnotit.

Účastníci se seznámí s potenciálním dopadem jednotlivých ESG rizik na finanční i nefinanční instituce a metodami používanými pro jejich identifikaci, měření a hodnocení. Během semináře budou diskutovány současné a navrhované regulatorní požadavky, začlenění ESG rizik do interních procesů a systémů a zohlednění ESG aspektů v obezřetnostním rámci a reportovacích standardech.

Na závěr představíme různé pohledy na (zelená) investiční rozhodnutí a přístupy k začlenění ESG rizik do strategie, systému řízení rizik, nabídky produktů a služeb, reportingu a dalších relevantních procesů.

OBSAH SEMINÁŘE

Část 1 - Identifikace a měření ESG rizik
• Identifikace ESG rizik.
• Metody měření ESG rizik.
Část 2 - Regulatorní požadavky
• EU taxonomie.
• Přehled regulace v EU.
• Zelené financování.
• ECB Guide on climate-related and environmental risks (CER).
Část 3 - Řízení ESG rizik
• Investiční přístupy.
• Řízení ESG rizik ve firmách.
• Řízení ESG rizik v bankách.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 17:00

Lektor
Ing. Mgr. Václav Novotný

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 5 900,- Kč bez DPH (7 139,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 7 275,- Kč bez DPH (8 803,- Kč s DPH)

Přihlásit se