Empatická komunikace

20.9.2024 - 20.9.2024
variabilní symbol: 24215

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Pro všechny, kteří mají o tuto problematiku zájem.

CÍL SEMINÁŘE

Každý z nás se denně setkává s různými lidmi a "nějak" s nimi jedná. Ne vždy je však komunikace taková, aby vedla ke všestranné spokojenosti... Jak tedy lépe porozumět ostatním i sobě samým?

Cílem semináře je popsat a naučit účastníky prakticky používat pravidla komunikace coby základního stavebního kamene úspěšného života. Natrénujeme techniky aktivního naslouchání včetně vhodného způsobu kladení otázek. Ukážeme si význam pozitivních formulací. Objasníme si typy komunikačně obtížných situacích a nacvičíme si, jaké vhodné nástroje

k jejich zvládnutí použít.

Smyslem je naučit se spolu jednat tak, abychom měli dobrý pocit, nejen když spolu souhlasíme, a také když máme názory odlišné. A nezáleží na tom, jestli řešíme věci pracovní nebo osobní (partnerské).

OBSAH SEMINÁŘE

  • Pravidla komunikace (poskytování a příjem informací).
  • Aktivní naslouchání a jednotlivé techniky.
  • Slova mají moc aneb Je třeba používat pozitivní a zdvořilé formulace.
  • Zvládání komunikačně obtížných situací aneb V hlavní roli „empatie“.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 15:00

Lektor
Mgr. Jana Rambousková

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 2 900,- Kč bez DPH (3 509,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 650,- Kč bez DPH (4 417,- Kč s DPH)

Přihlásit se