Elektronické dokumenty – aktuální vývoj a identifikace rizik

10.10.2024 - 10.10.2024
variabilní symbol: 24237

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.

CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky s aktuálním vývojem v oblasti elektronických dokumentů a na základě těchto znalostí umět identifikovat rizika spojená se správou elektronických dokumentů.

OBSAH SEMINÁŘE

 • Co je to elektronický dokument, rovnocennost.
 • Náležitosti elektronického dokumentu (el. podpis, pečeť, časové razítko).
 • Ověřování náležitostí elektronického dokumentu.
 • Elektronický podpis a e-identita, el. podpis a správní řád.
 • Elektronický originál, ověřená kopie, prostá kopie.
 • Doručování do datové schránky – judikáty.
 • Email.
 • Hybridní konverzní pošta.
 • Doložka právní moci u elektronických dokumentů.
 • Nahlížení do elektronických dokumentů.
 • Ztvárnění elektronických spisů.
 • Ukládání elektronických dokumentů, elektronické skartační řízení.
 • Elektronické dokumenty a Portál občana.
 • Výklad bude doplněn řadou příkladů z praxe.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 12:00

Lektor
Ing. Martina Křešťáková

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 2 200,- Kč bez DPH (2 662,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 2 750,- Kč bez DPH (3 328,- Kč s DPH)
Cena člen (webinář): 2 000,- Kč bez DPH (2 420,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 2 550,- Kč bez DPH (3 086,- Kč s DPH)

Přihlásit se