DPH v roce 2024 na praktických příkladech

Nový

4.1.2024 - 4.1.2024
variabilní symbol: 24001

ÚROVEŇ

Pro pokročilé.

URČENO PRO

Účetní a daňaři fyzických i právnických osob.

CÍL SEMINÁŘE

Účastníci se seznámí s ustanoveními, která byla změněna novelami, která činí v praxi nejčastěji problémy. Důraz bude kladen na praktickou aplikaci. Probrána bude i problematika dovozu a vývozu. Vše bude doplněno příklady. Oproti jiným školením stejného typu je výhodou prodloužený čas, který dává velký prostor pro dotazy a konzultace k případům z praxe účastníků.

OBSAH SEMINÁŘE

 • Změny sazeb DPH podrobně.
 • Vyúčtování přeplatků a nedoplatků po 1.1.2024.
 • Opravy základu daně po 1.1.2024, sazby, kurz.
 • Vedlejší plnění k hlavnímu plnění a případné rozdělení sazeb.
 • Oprava odpočtu daně, kdy provést, situace, příklady.
 • Smlouvy o dílo a postup plátců.
 • Kdo je osobou povinnou k dani a stává se ze zákona identifikovanou osobou.
 • Povinnosti identifikovaných osob.
 • Pořízení zboží z jiného členského státu – praktické problémy a jejich řešení, nákupy od zahraničních osob, které skladují zboží na území EU ……. 
 • Dodání zboží tuzemským plátcům, přitom zboží je přepravováno mimo území tuzemska.
 • Dodání zboží bez přepravy v tuzemsku zahraničním osobám,  osobám registrovaným k dani. 
 • Aktuality, judikatura, koordinační výbory.
 • Diskuse, odpovědi na dotazy.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Marika Voženílková

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 2 400,- Kč bez DPH (2 904,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 2 700,- Kč bez DPH (3 267,- Kč s DPH)

Přihlásit se