Compliance - rychlokurz

26.8.2024 - 26.8.2024
variabilní symbol: 24202

ÚROVEŇ

V compliance pro začátečníky. V interním auditu a risku pro pokročilé.

URČENO PRO

Začínající compliance officer, interní/firemní právník, risk manager, auditor, interní kontrola Soukromá i veřejná sféra.

CÍL SEMINÁŘE

Objasnit, co je compliance, jaký je za tím systém a jaké jsou úkoly compliance officera.

OBSAH SEMINÁŘE

1) Důvody zavedení compliance programu.

2) Mapování compliance rizik a risk management.

3) Compliance jako systém:

  • jednotlivé komponenty systému (kontroly, zdroje, audit…),
  • význam komponent a vzájemné provazby.

4) Typické agendy compliance v ČR:

  • trestní odpovědnost právnických osob,
  • korupce, střet zájmů, dárky, sponzoring,
  • whistleblowing.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Daniel Tošner

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se