Compliance procesy, ověřovaná rizika a jak na ně v praxi

7.12.2023 - 8.12.2023
variabilní symbol: 23323

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen pro interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery, a pracovníky, kteří řeší praktické otázky výkonu funkce Compliance.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem je popsat rizika Compliance procesů, ukázat pohled právníka a interního auditora, jak nejlépe relevantní rizika ověřit.

OBSAH SEMINÁŘE

• Co všechno od Compliance očekávat.
• Účel a zaměření funkce Compliance u jednotlivých typů finančních institucí.
• Organizační a personální požadavky na Compliance u jednotlivých typů institucí.
• Vztah Compliance k managementu.
• Náplň Compliance – celková charakteristika.
• Vztah Compliance k předpisům proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML).
• Vztah Compliance k řízení rizik.
• Vztah Compliance k zajištění právních služeb.
• Monitoring právních předpisů a uznávaných standardů.
• Povinnosti Compliance ve vztahu k vnitřním předpisům.
• Kontrolní činnosti Compliance.
• Informační povinnosti.
• Vyřizování stížností a reklamací.
• Vedení evidencí.
• Vedení záznamů o činnosti, zprávy o činnosti.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Mgr. Petr Novotný
Ing. Radek Ščotka

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 5 400,- Kč bez DPH (6 534,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 7 100,- Kč bez DPH (8 591,- Kč s DPH)
Cena člen (prezenčně): 5 800,- Kč bez DPH (7 018,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 7 300,- Kč bez DPH (8 833,- Kč s DPH)

Přihlásit se