Co přináší technická novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek?

4.3.2024 - 4.3.2024
variabilní symbol: 24023

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.

CÍL SEMINÁŘE

Spoluautorky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ), seznámí účastníky se změnami, které přináší technická novela ZZVZ.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Důvody pro novelizaci ZZVZ.
  • Výklad jednotlivých změn.
  • Dopady do praxe zadavatele.
  • Co se mění z hlediska kontroly postupu zadavatelů?

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 15:00

Lektor
Ing. Markéta Ajmová
JUDr. Lenka Matochová

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 2 700,- Kč bez DPH (3 267,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 450,- Kč bez DPH (4 175,- Kč s DPH)

Přihlásit se