Co přináší technická novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek?

26.9.2023 - 26.9.2023
variabilní symbol: 23225

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.

CÍL SEMINÁŘE

Spoluautorky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ), seznámí účastníky se změnami, které přináší technická novela ZZVZ.

OBSAH SEMINÁŘE

• Důvody pro novelizaci ZZVZ.
• Výklad jednotlivých změn.
• Dopady do praxe zadavatele.
• Co se mění z hlediska kontroly postupu zadavatelů?

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 15:00

Lektor
Ing. Markéta Ajmová
JUDr. Lenka Matochová

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 2 700,- Kč bez DPH (3 267,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 450,- Kč bez DPH (4 175,- Kč s DPH)

Přihlásit se