ČIIA Orgány Spolku Rada ČIIA

RADA ČIIA

Rada je statutárním, řídícím a výkonným orgánem institutu. Má nejméně devět členů a nejvíce patnáct členů volených Sněmem. Funkční období členů Rady je dvouleté a počíná volbou člena nebo potvrzením jeho kooptace Sněmem (podrobnosti naleznete ve stanovách ČIIA).

STRUKTURA VEDENÍ

- Prezident
- Viceprezidenti
- Členové Rady ČIIA

 


Mgr. Tomáš Pivoňka, CIA, CRMA

společnost: ČEZ, a.s.
e-mail: tomas.pivonka@cez.czPREZIDENT ČIIA

Řízení Rady ČIIA, mezinárodní vztahy a advocacy


 

Ing. František Beckert, CIA

společnost: Ministersvo financí ČR
e-mail: frantisek.beckert@mfcr.cz

VICEPREZIDENT ČIIA

Předseda Výboru Sekce veřejné správy

 Ing. Zuzana Háková, CIA, CISA, CPA

společnost: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
e-mail: ZUZANA.KITTO@unicreditgroup.cz


VICEPREZIDENT ČIIA

Výbor vzdělávání

 

Ing. Vadim Beneš, Ph.D., CIA, CRMA

společnost: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
e-mail: v.benes@pwc.com
Výbor vzděláváníIng. Michal Čup, CIA, FCCA

společnost: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
e-mail: mcup@kpmg.cz

Výbor vzdělávání

Ing. Miloslav Frumar, CIA

společnost: Česká spořitelna, a.s.
e-mail:
mfrumar@csas.cz

Výbor vnitřních věcí


Ing. Petr Hadrava, ACCA, CIA, CISA, CFSA

společnost: Sberbank CZ, a.s.
e-mail: Hadrava.Petr@sberbankcz.cz
Výbor vzdělávání


Ing. Jitka Kazimírová, CIA, FCCA

společnost: Allianz pojišťovna, a.s.
e-mail: jitka.kazimirova@allianz.cz

Výbor členských služebIng. Eva Klímová

společnost: Úřad městské části Praha 2
e-mail: Eva.Klimova@praha2.cz
Výbor Sekce veřejné správy


Ing. Jan Kovalčík, CIA

společnost: Česká spořitelna, a.s.
e-mail: jkovalcik@csas.cz
Výbor členských služeb

Ing. Michaela Kubýová, CIA, FCCA

společnost: Raiffeisenbank a.s.
e-mail: michaela.kubyova@rb.cz

Výbor členských služeb


Mgr. Kateřina Miklošová

společnost: CA CZ, s.r.o.
e-mail: katerina.miklosova@cz.pwc.com

Výbor členských služebIng. Dana Ratajská

společnost: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
e-mail: dana.ratajska@mfcr.cz
Výbor vnitřních věcí


Ing. Lukáš Wagenknecht

společnost: Good Governance
e-mail: wagenknecht.luk@gmail.com
Výbor vzdělávání

 

Oznámení o zpracování osobních údajů členů Rady ČIIA, Kontrolní komise ČIIA a členů Čestného prezídia: ZDE.