ČIIA Orgány Spolku Rada ČIIA

RADA ČIIA

Rada je statutárním, řídícím a výkonným orgánem institutu. Má nejméně devět členů a nejvíce patnáct členů volených Sněmem. Funkční období členů Rady je dvouleté a počíná volbou člena nebo potvrzením jeho kooptace Sněmem (podrobnosti naleznete ve stanovách ČIIA).

STRUKTURA VEDENÍ

- Prezident
- Viceprezidenti
- Členové Rady ČIIA

 


Mgr. Tomáš Pivoňka, CIA, CRMA

společnost: ČEZ, a. s.


PREZIDENT ČIIA

Řízení Rady ČIIA, mezinárodní vztahy a advocacy

 

Ing. František Beckert, CIA

společnost: Ministersvo financí ČR
e-mail: frantisek.beckert@mfcr.cz

VICEPREZIDENT ČIIA

Předseda Výboru Sekce veřejné správy

 Ing. Michal Čup, CIA, FCCA


společnost: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
e-mail: mcup@kpmg.cz


VICEPREZIDENT ČIIA

Výbor vzdělávání

 

Ing. Miloslav Frumar, CIA

společnost: Česká spořitelna, a.s.
e-mail:
mfrumar@csas.cz

Výbor vnitřních věcí

Ing. Petr Hadrava, CIA, CISA, CFSA, FCCA

společnost: Sberbank CZ, a.s.
e-mail: Hadrava.Petr@sberbankcz.cz
Výbor vzdělávání

Ing. Jiří Jelínek, ACCA

společnost: CPI Services, a.s.
e-mail: jiri.jelinek.boston@gmail.com
Výbor vzdělávání

Ing. Eva Klímová

společnost: Úřad městské části Praha 2
e-mail: Eva.Klimova@praha2.cz
Výbor Sekce veřejné správy


Ing. Jan Kovalčík, CIA

společnost: Česká spořitelna, a.s.
e-mail: jkovalcik@csas.cz
Výbor členských služeb


Ing. Michaela Kubýová, CIA, FCCA

společnost: Raiffeisenbank a.s.
e-mail: michaela.kubyova@rb.cz

Výbor členských služeb

Ing. Dana Ratajská

společnost: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
e-mail: dana.ratajska@mmr.cz

Výbor vnitřních věcíIng. Ladislava Slancová

společnost: Nejvyšší kontrolní úřad
e-mail: ladislava.slancova@nku.cz

Výbor Sekce veřejné správy

Ing. Petr Vácha, CIA

společnost: ČD Cargo, a.s.
e-mail: petr.vacha@cdcargo.cz

Výbor vzdělávání

Mgr. Filip Zelingr

společnost:Letiště Praha, a. s.
e-mail: Filip.Zelingr@prg.aero

Výbor členských služeb

 


Oznámení o zpracování osobních údajů členů Rady ČIIA, Kontrolní komise ČIIA a členů Čestného prezídia: ZDE.

 

Členové Rady ČIIA v letech 1995–2018: ZDE.