ČIIA Orgány Spolku Rada ČIIA

RADA ČIIA

Rada je statutárním, řídícím a výkonným orgánem institutu. Má nejméně devět členů a nejvíce patnáct členů volených Sněmem. Funkční období členů Rady je dvouleté a počíná volbou člena nebo potvrzením jeho kooptace Sněmem (podrobnosti naleznete ve stanovách ČIIA).

STRUKTURA VEDENÍ

- Prezident
- Viceprezidenti
- Členové Rady ČIIA

 


Mgr. Tomáš Pivoňka, CIA, CRMA

společnost: ČEZ, a. s.


PREZIDENT ČIIA

Řízení Rady ČIIA, mezinárodní vztahy a advocacy

 

Ing. František Beckert, CIA

společnost: Ministersvo financí ČR
e-mail: frantisek.beckert@mfcr.cz

VICEPREZIDENT ČIIA

Předseda Výboru Sekce veřejné správy

 Ing. Michal Čup, CIA, FCCA


společnost: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
e-mail: mcup@kpmg.cz


VICEPREZIDENT ČIIA

Výbor vzdělávání

 

Ing. Miroslav Čtvrtlík

společnost: Katastrální úřad Olomouckého kraje
e-mail:
miroslav.ctvrtlik@cuzk.cz

Výbor Sekce veřejné správy

Ing. Miloslav Frumar, CIA

společnost: Česká spořitelna, a.s.
e-mail:
mfrumar@csas.cz
Výbor vnitřních věcí

Ing. Petr Hadrava, CIA, CISA, CFSA, CRMA, FCCA

společnost: SAB Finance a.s.
a FCM BANK Praha, odštěpný závod

e-mail: Petr.Hadrava@sab.cz
Výbor vzdělávání
Ing. Jiří Jelínek, FCCA

společnost: CPI Services, a.s.
e-mail: jiri.jelinek.boston@gmail.com
Výbor vzdělávání


Ing. Jan Kovalčík, CIA

e-mail: kovalcik@interniaudit.cz
Výbor členských služeb


Ing. Michaela Kubýová, CIA, FCCA

společnost: Raiffeisenbank a.s.
e-mail: michaela.kubyova@rb.cz

Výbor členských služeb


Ing. Dana Ratajská

společnost: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
e-mail: dana.ratajska@mmr.cz

Výbor vnitřních věcíIng. Ladislava Slancová, MPA

společnost: Nejvyšší kontrolní úřad
e-mail: ladislava.slancova@nku.cz

Výbor Sekce veřejné správy

Ing. Petr Vácha, CIA

společnost: ČD Cargo, a.s.
e-mail: petr.vacha@cdcargo.cz

Výbor vzdělávání


Mgr. Filip Zelingr

společnost:Letiště Praha, a. s.
e-mail: Filip.Zelingr@prg.aero

Výbor členských služeb

 


Oznámení o zpracování osobních údajů členů Rady ČIIA, Kontrolní komise ČIIA a členů Čestného prezídia: ZDE.

 

Členové Rady ČIIA v letech 1995–2018: ZDE.