ČIIA Orgány Spolku Rada ČIIA

RADA ČIIA

Rada je statutárním, řídícím a výkonným orgánem institutu. Má nejméně devět členů a nejvíce patnáct členů volených Sněmem. Funkční období členů Rady je dvouleté a počíná volbou člena nebo potvrzením jeho kooptace Sněmem (podrobnosti naleznete ve stanovách ČIIA).

STRUKTURA VEDENÍ

- Prezident
- Viceprezidenti
- Členové Rady ČIIA

 


Mgr. Tomáš Pivoňka, CIA, CRMA

společnost: ČEZ, a. s.


PREZIDENT ČIIA

Řízení Rady ČIIA, mezinárodní vztahy a advocacy

 

Ing. František Beckert, CIA

společnost: Ministersvo financí ČR
e-mail: frantisek.beckert@mfcr.cz

VICEPREZIDENT ČIIA

Předseda Výboru Sekce veřejné správy

 Ing. Michal Čup, CIA, FCCA


společnost: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
e-mail: mcup@kpmg.cz


VICEPREZIDENT ČIIA

Výbor členských služeb a advocacy

 

Ing. Miroslav Čtvrtlík

společnost: Katastrální úřad Olomouckého kraje
e-mail:
miroslav.ctvrtlik@cuzk.cz

Výbor Sekce veřejné správy

Ing. Miloslav Frumar, CIA

společnost: Česká spořitelna, a.s.
e-mail:
mfrumar@csas.cz
Výbor vnitřních věcí

Ing. Zuzana Háková, CIA, CISA, CPA

společnost: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
e-mail: zuzana.hakova@unicreditgroup.cz
Výbor vzdělávání
Ing. Milan Herian

společnost: Česká pošta, s.p.
e-mail: Herian.Milan@cpost.cz
Výbor vzdělávání
Ing. Markéta Hruboňová


společnost: Generali Česká pojišťovna a.s.
e-mail: marketa.hrubonova@generaliceska.cz
Výbor členských služeb a advocacy
Ing. Jiří Jelínek, FCCA

společnost: CPI Services, a.s.
e-mail: jiri.jelinek.boston@gmail.com
Výbor vzdělávání

Ing. Jan Kovalčík, CIA

e-mail: kovalcik@interniaudit.cz

Výbor členských služeb a advocacy


Ing. Michaela Kubýová, CIA, FCCA

společnost: Raiffeisenbank a.s.
e-mail: michaela.kubyova@rb.cz

Výbor vzdělávání


Ing. Dana Ratajská

společnost: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
e-mail: dana.ratajska@mmr.cz

Výbor vnitřních věcí


Ing. Ladislava Slancová, MPA

společnost: Nejvyšší kontrolní úřad
e-mail: ladislava.slancova@nku.cz

Výbor sekce veřejné správyMgr. Filip Zelingr

společnost:Letiště Praha, a. s.
e-mail: Filip.Zelingr@prg.aero

Výbor členských služeb a advocacy

 


Oznámení o zpracování osobních údajů členů Rady ČIIA, Kontrolní komise ČIIA a členů Čestného prezídia: ZDE.

 

Členové Rady ČIIA v letech 1995–2018: ZDE.